...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 103 - 4.10.2022

USNESENÍ RO č. 103 - 4.10.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 4. října 2022

USNESENÍ č. 103

z jednání Rady obce Vendryně dne 4. října 2022

22/103/1

Rada obce Vendryně schválila program 103. schůze rady obce. 

22/103/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/103/3.1

Rada obce Vendryně schválila Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vendryně ve výši dle zápisu a schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu obce Vendryně č. 2022/17, mezi poskytovatelem obcí Vendryně a příjemcem Sdružení obcí Jablunkovska, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

22/103/3.2

Rada obce Vendryně neschválila žádost paní D. W., bytem Vendryně, o finanční příspěvek na zakoupení uhlí.  

22/103/3.3

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 5.9.2022.

22/103/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informaci starosty o rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Vendryně, MUDr. Renaty Konstankiewiczové, kandidující za politické hnutí COEXISTENTIA, v souladu s ust. § 55, odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předala prvnímu náhradníkovi Ivu Gorylovi osvědčení o získání mandátu ke dni 30. září 2022, v souladu s ust. § 56 odst odst. 1 zákona.

22/103/3.5

Rada obce Vendryně udělila souhlas se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8031243, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemní vedení NN, pod označením “ Vendryně, č. parc. 11, příp. kNN“. Stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č.  12 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita u Zobawy).

22/103/3.6

Rada obce Vendryně udělila souhlas se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-8024033, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – zemní vedení NN, pod označením “ Vendryně, č. parc. 4032, NNk“. Stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č.  4557/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita  Zaolší – komunikace za školkou).

22/103/3.7

Rada obce Vendryně udělila souhlas se stavbou a  s uzavřením  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, sjezdu a právu provést stavbu,  pro realizaci stavby kanalizační přípojky a sjezdu. Stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č.  4557/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita  Zaolší – komunikace za školkou).

22/103/3.8

Rada obce Vendryně schválila nový platový výměr řiditelce Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Bc. Katarzynie Pustowkové, a to od 1.10.2022.

22/103/3.9

Rada obce Vendryně vzala na vědomí stížnost občanů týkající se porušování nočního klidu po ukončení kulturních akcí ve Vendryňském parku.

 

Ve Vendryni dne 4. října 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Datum vložení: 20. 10. 2022 7:25
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2022 7:29
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
zataženo 1 °C -4 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 2/-3 °C
sobota 2. 12. sněžení 0/-3 °C
neděle 3. 12. sněžení -3/-12 °C