...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 101 - 7.9.2022

 USNESENÍ RO č. 101 - 7.9.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 7. září 2022

USNESENÍ č. 101

z jednání Rady obce Vendryně dne 7. září 2022

22/101/1

Rada obce Vendryně schválila program 101. schůze rady obce. 

22/101/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/101/3.1

Rada obce Vendryně neschválila návrh na zakoupení košů na recyklovatelný odpad do Základních škol a ukládá projednat možnost vlastní výroby košů dětmi základních škol pro všechny PO za finanční spoluúčasti obce.

22/101/3.2

Rada obce Vendryně schválila smlouvu o vystoupení CM Pepy Marečka na Den Seniora za částku 27.000 Kč.

22/101/3.3

Rada obce Vendryně schválila vyřazení majetku z podrozvahové evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 6 122 Kč k 8. 9. 2022 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy

22/101/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 3. srpna 2022 na OÚ Vendryně.

22/101/3.5

Rada obce Vendryně schválila poskytnout příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, sídlem Máchova 1134, 73961 Třinec, finanční dar ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů, spojených s poskytování sociálních služeb občanům obce Vendryně

22/101/3.6

Rada obce Vendryně schválila poskytnout organizaci Slezská diakonie, sídlem Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, finanční dar ve výši 3.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních aktivizačních služeb střediska JORDÁN, které využívají občané obce Vendryně.

22/101/3.7

Rada obce Vendryně schválila poskytnout sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, finanční dar ve výši 6.000 Kč na částečné pokrytí nákladů sociálních služeb střediska Výzva, které jsou poskytovány občanovi obce Vendryně a vyjádřila potřebnost poskytování uvedených služeb.

22/101/3.8

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 003 k pojistné smlouvě č. 518 368 018, týkající se pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně, se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.

22/101/3.9.1

Rada obce Vendryně schválila firmu René Kantorek Slezská 780, 739 61 Třinec - IČ 73015351, jako dodavatele stavby pod označením „Rekonstrukce bytu č. 3 v budově č. p. 600 ve Vendryni“, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

22/101/3.9.2

Rada obce Vendryně schválila Ing. Petra Váňu, pro výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce bytu č. 3 v budově č. p. 600 ve Vendryni“.

22/101/3.10.1

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na služby pod označením „Zpracování PD stavby – Přístavba kabinetu a sociálního zařízení vč. nářaďovny ke školní tělocvičně ZŠ Vendryně“.

22/101/3.10.2

Rada obce schválila obeslat firmy:

- Roman Wojtas, Projekční a inženýrská činnost, Vendryně 154, 739 94 - Anateliér, architektonické studio, Ing. Arch. Anna Czajka, Dolní Lomná 52, 739 91 - RM-PROSTAV SILESIA, s.r.o., Nová Tovární 1594, Český Těšín, 737 01 pro realizaci zakázky „Zpracování PD stavby – Přístavba kabinetu a sociálního zařízení vč. nářaďovny ke školní tělocvičně ZŠ Vendryně“.

22/101/3.10.3

Rada obce Vendryně jmenovala do výběrové komise na zakázku „Zpracování PD stavby – Přístavba kabinetu a sociálního zařízení vč. nářaďovny ke školní tělocvičně ZŠ Vendryně“ tyto členy: Raimund Sikora, DiS, Andrea Minaříková, Renata Martynková, náhradník Bohuslav Raszka.

Ve Vendryni dne 7. září 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.101/2022

RO_101_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 152,14 kB
Datum vložení: 22. 9. 2022 11:06
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2022 11:09
Autor: Miroslav Slaninák