...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 94 - 27.11.2017

USNESENÍ č. 93 - 13.11.2017 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. listopadu 2017

USNESENÍ č. 94

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. listopadu 2017

 


17/94/1.1            Rada obce schválila program 94. schůze Rady obce. 

17/94/1.2           Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 93 ze dne 13. listopadu 2017.

17/94/2              Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/94/3.1           Rada obce schválila nový platový výměr ředitelce Mateřské školy – Przedszkole Vendryně Zaolší č. 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, paní Naděždě Urbanové, a to od 1. 12. 2017.

17/94/3.2.1        Rada obce schválila ukončení Mandátní smlouvy o zabezpečení mzdové agendy č. 1995/03/001 uzavřené dne 25. 9. 1995 s městem Třinec, a to dohodou ke dni 31. 12. 2017.

17/94/3.2.2        Rada obce schválila uzavření Příkazní smlouvy s městem Třinec na zpracování výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce v souladu s aktuálně platnými předpisy, a to s platností od 1. 1. 2018 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

17/94/3.3            Rada obce vzala na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu obce schválit Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a také Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2023.

17/94/3.4            Rada obce schválila Žádost o schválení mimořádné pololetní odměny pro ředitelku Základní školy Vendryně č. 236.

17/94/3.5            Rada obce schválila Základní škole Vendryně 236 čerpání z fondu reprodukce na zakoupení nové digestoře do školní kuchyně, včetně montáže.

17/94/3.6            Rada obce schválila Žádost Mateřské školy Vendryně č. 1 o vyřazení počítačové sestavy inv. č. 141/2002 z majetkové evidence.

17/94/3.7             Rada obce schválila Žádost Mateřské školy Vendryně č. 1, školní jídelny o vyřazení DDHM, POE z majetkové evidence – vozík servírovací 3ks, kráječ Concept KP-3530J, ruční šlehač ETA Multipro 1088, ruční mixér Gorenje M 605.

17/94/3.8             Rada obce schválila Žádost Mateřské školy, Vendryně č. 1 o přerozdělení mzdových prostředků z ušetřených finančních prostředků.

17/94/3.9             Rada obce schválila Žádost Mateřské školy-Przedszkole, Vendryně č. 1 na vyřazení z majetkové evidence Tabule dvojité (zahrada), inv. č. 50, z roku 2010.

17/94/3.10           Rada obce schválila návrh Mateřské školy-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615 na vyřazení majetku z evidence – koberec Kovral, rozkládací žíněnka, psací stroj, koberec 4x5, počítač + monitor 23/ABC, uč. pomůcka – obchod, sedací vak.

17/94/3.11           Rada obce schválila Žádost Mateřské školy-Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615 o rozdělení ušetřených mzdových prostředků ze státního rozpočtu.

17/94/3.12           Rada obce schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu: č IV-12-8014434/ Vendryně, 3353/6, STING NNK  pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN pod označením „Vendryně, 3353/6, STING NNK “, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 3370/1  v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita na Ščuře) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17/94/3.13           Rada obce schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-8012132/2 , kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu podzemního vedení NN “Vendryně, Trombiková, 2RD, NNv, NNk“, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 313 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Rybařovice) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17/94/3.14           Rada obce schválila uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby „Přípojky splaškové kanalizace“, pro novostavbu RD  na pozemku p. č. 4329/2 k. ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p. č. 4073 – ostatní plocha v k. ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně (lokalita Zaolší) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17/94/3.15           Rada obce schválila uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, kde oprávněný ze služebnosti realizoval stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením „11010-056868_CG5M_FRMI_FMVED_OK“, touto stavbou do-šlo k dotčení pozemku p. č. 3083/1 k. ú. Vendryně, ve vlastnictví obce (lokalita u Czytelni) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

17/94/3.16           Rada obce schválila poskytnutí finančního daru na provoz záchranné stanice Bar-tošovice pro poraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy a pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.

17/94/3.17           Rada obce vzala na vědomí Žádost České pošty o výměnu značně opotřebovaných vstupních dveří nebytových prostor v 1.NP objektu č. p. 600 ve Vendryni. Česká pošta užívá prostory na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18. 5. 1999.   

17/94/3.18           Rada obce schválila vyřazení majetku z evidence dlouhodobého drobného hmotného majetku v účetní pořizovací ceně 41 596,00 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 12 403,00 Kč k 30. 11. 2017 dle seznamu a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

17/94/3.19          Rada obce schválila uzavření Nájemní smlouvy s p. Trvalcem na byt č. 13 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně 172 na základě návrhu o umístění do DPS Sociální komisí obce Vendryně a písemného doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou Odborem sociálních věcí MěÚ v Třinci.

17/94/3.20          Rada obce jmenuje od 1. 1. 2018 na pozici obecního kronikáře Janu Chlebkovou.

17/94/3.21          Rada obce schválila finanční dar pro p. Trombika za koňské spřežení, které bude využito 5. 12. 2017 na Mikulášském zpívání u stromečku.

17/94/3.22          Rada obce schválila přijetí brigádníků na Dohodu o provedení práce pro výpomoc při organizaci předvánočního setkání zastupitelů, členů výborů, komisí a zaměstnanců obce.

17/94/3.23          Rada obce schválila návrh Polské základní školy – Polska Szkoła Postawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně na vyřazení mycího stroje M 1002 z evidence majetku.

 

Ve Vendryni dne 27. listopadu 2017

 

Bohuslav Raszka                               Milan Zakřevský

 starosta obce                                místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.94/2017

usneseni_ro_94_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 226,73 kB
Datum vložení: 14. 12. 2017 8:13
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2017 8:18
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, středa 7. 12. 2022
zataženo 5 °C 2 °C
čtvrtek 8. 12. oblačno 5/1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C