...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 31 - 9.11.2015

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. listopadu 2015

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 31

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. listopadu 2015


15/31/1.1         Rada obce schválila program 31. schůze Rady obce. 

15/31/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 30 ze dne 26. 10. 2015        

15/31/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

15/31/3.1         Rada obce vzala na vědomí žádost o projekt multifunkčního hřiště.

15/31/3.2         Rada obce schválila žádost MŠ Przedszkole Vendryně 615 ohledně vyřazení elektrospotřebičů z majetku mateřské školy.

15/31/3.3         Rada obce vzala na vědomí zápis z letopisecké komise.

15/31/3.3.1      Rada obce schválila redakční radu k vydání brožury pro potřeby pamětní síně ve složení - Ing.Bednarz Miroslav, Ondraszek Bronislav a Ripperová Kateřina  a tu pověřuje k přípravě této brožury.

15/31/3.3.2      Rada obce  schválila vypsání poptávky na vydání brožury pro potřeby pamětní síně  na Vydavatelství Beskydy.

15/31/3.4         Rada obce schválila žádost o instalaci veřejného osvětlení v blízkosti RD 689 v křižovatce MK V3 a V10 a Rada obce navrhla zřídit další 2 osvětlení u „Staré školy.“

15/31/3.5         Rada obce schválila cenovou nabídku firmy SEZAKO s.r.o, se sídlem J.B.Pecky 4342/14, Prostějov, ohledně vady díla na stavbě „Kanalizace obce Vendryně – lokalita Zaolší“.

15/31/3.6         Rada obce schválila finanční dar Slezské diakonii – středisko BETANIA Komorní Lhotka, se sídlem Komorní Lhotka 151, Hnojník, na podporu občanky  obce Vendryně.

15/31/3.7         Rada obce schválila aktualizovaný ceník inzerce ve Vendryňských novinách s platností od 1. 1. 2016.

15/31/3.8         Rada obce schválila finanční dar Centru sociální pomoci Třinec – příspěvková organizace, se sídlem Máchova 1134, Třinec.

15/31/3.9         Rada obce schválila Smlouvu s firmou SSMSK Frýdek-Místek, se sídlem Horymírova 2287, Frýdek-Místek, o skladování a nakládku interního materiálu a pověřuje pana starostu k jejímu podpisu.

15/31/3.10       Rada obce vzala na vědomí zápis ze sociální komise.

15/31/3.11       Rada obce schválila žádost o přidělení čísla evidenčního.

15/31/3.12       Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise.

15/31/3.13       Rada obce schválila rozpočtové opatření č. XII.

15/31/3.14       Rada obce schválila „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8015469/2, Vendryně, Zubek příp. kNN.

15/31/3.15       Rada obce schválila zadání zakázky ohledně rozšíření veřejného osvětlení u cyklostezky firmě Nehlsen Třinec s.r.o, se sídlem Jablunkovská 392, Třinec.

15/31/3.16       Rada obce schválila výběrovou komisi na chodník „od škol k Czytelni“.

15/31/3.17       Rada obce pověřuje p. Jiřího Mitręgu jako dozor na výsadbu kruhového objezdu dle smluvních dohod.

15/31/3.18       Rada obce schvaluje zakoupení dárkového balíku pro odcházejícího člena komise dopravy a místního hospodářství a dále pro stávající členku komise životního prostředí.

15/31/3.19       Rada obce schvaluje přijetí dvou nových členů do komise dopravy a místního hospodářství p. Ing. Sylvu Váňovou a p. Jiřího Hoňka.

15/31/4            Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

 

Vendryně dne 9. 11. 2015

 

Bohuslav Raszka                     Milan Zakřevský

  starosta obce                       místostarosta obce

Datum vložení: 2. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2017 6:15
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce