...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 28 - 30.9.2015

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. září 2015

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 28

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. září 2015


15/28/1.1   Rada obce schválila program 28. schůze Rady obce. 

15/28/1.2   Rada obce schválila znění usnesení a zápis z mimořádné Rady obce č. 27 ze dne 14. 9. 2015        

15/28/2      Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

15/28/3.1   Rada obce schválila MŠ Vendryně 1, finanční dar od firmy Autel, a.s. na vybavení školní zahrady.

15/28/3.2   Rada obce vzala na vědomí poděkování organizátorky Hafiády paní Evy Matlochové jménem organizačního výboru, za sponzorskou podporu a zdařilou akci.

15/28/3.3   Rada obce schválila mimořádnou odměnu pro ředitelku ZŠ Vendryně 236.

15/28/3.4   Rada obce vzala na vědomí stížnost od občana na hluk a opakující se problémy na akcích v areálu Vendryňského parku. Úkol: postoupení komisi kultury a sportu k projednání, včetně návrhu na určité opatření.

15/28/3.5   Rada obce schválila mimořádné odměny pro zaměstnance MŠ Vendryně č. 1.

15/28/3.6   Rada obce schválila žádost o mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ s polským jazykem vyučovacím  Vendryně 234.

15/28/3.7   Rada obce schválila přijetí finančního daru od firmy TOKAMA stavební s.r.o., se sídlem Ostravská 843, Sviadnov. Dar bude použit na zakoupení didaktických pomůcek pro děti.

15/28/3.8   Rada obce schválila mimořádné odměny pro ředitelku  MŠ – Przedszkole Vendryně č.1.

15/28/3.9.1  Rada obce schválila zakázku malého rozsahu na služby pod označením „Zpracování změny č. 1 Územního plánu Vendryně“, dále schvaluje zaslat výzvy k podání cenových nabídek 4 firmám – Urabnistické středisko Ostrava, s.r.o, Ing. Arch. Miroslav Hudák – Vratimov, Ateliér KOBEN – Ostrava,  Ing. Arch. Aleš Palacký – Ostrava. Za členy výběrové komise Rada obce jmenuje – p. Wojtase,  p. Zawadu, p. Martynkovou a náhradníka p. Bazgierovou.

15/28/3.9.2  Rada obce schválila žádost fa UNIGEO, ve věci stanovení průzkumného území, která je předkládána ve smyslu § 4 a násl. Zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích. Vyhrazený nerost hořlavý zemní plyn a ropa. Plocha průzkumného území obce Vendryně je 3,203 km2.

15/28/3.9.3  Rada obce schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV -12-8000936/VB/902 pro stavbu  Vendryně – Zaolší – Konečná – VN, TS, NN, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu nadzemního kabelového vedení VN 22kV včetně sloupů, touto stavbou dojde k dotčení pozemků p.č. 4073, 4557/1 a 4557/2 v k.ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce. (lokalita Zaolší).

15/28/3.10   Rada obce vzala na vědomí zápis z Letopisecké komise ze dne 15.9.2015 a pověřila správou a slavnostním otevřením + organizací provozu Staré školy kustoda paní Janu Chlebkovou. Návrh Rady na předpokládané otevření Staré školy je termín  16. 11. 2015.

15/28/3.11   Rada obce schválila příspěvek ze sociálního fondu zaměstnancům obce na jednodenní zájezd, dne 2. 10. 2015 do partnerské obce Leštiny.

15/28/3.12   Rada obce schválila zakoupení infrazářiče TPS-15 na okamžité opravy asfaltových povrchů /silnice, chodníky, nájezdy, parkoviště, hřiště, cyklostezky, výtluky, spáry, praskliny, kanálové vpustě/ u firmy MORAM CZ s.r.o, se sídlem  U Elektrárny 4171/4G, Hodonín.

15/28/3.13.1  Rada obce doplňuje usnesení č.  15/18/3.5.4.1 ze dne 25. 5. 2015 v  návaznosti na již schválené rozhodnutí. Rada obce schválila (+5/-0/z0) doplnění znění textu, kterým se dokládá plné zajištění financování projektu z vlastních prostředků. Obec si je vědoma, že nemusí žádnou dotaci z ROP obdržet a je připravena si financovat projekt v plné výši z vlastních zdrojů.

15/28/3.13.2   Rada obce doplňuje usnesení č. 15/18/3.5.4.2  ze dne 25. 5. 2015 v  návaznosti na již schválené rozhodnutí. Rada obce schválila (+5/-0/z0) doplnění znění textu, kterým se dokládá plné zajištění financování projektu z vlastních prostředků. Obec si je vědoma, že nemusí žádnou dotaci z ROP obdržet a je připravena si financovat projekt v plné výši z vlastních zdrojů.

15/28/3.13.3   Rada obce doplňuje usnesení 15/18/3.5.4.3 ze dne 25. 5. 2015 v  návaznosti na již schválené rozhodnutí. Rada obce schválila (+5/-0/z0) doplnění znění textu, kterým se dokládá plné zajištění financování projektu z vlastních prostředků. Obec si je vědoma, že nemusí žádnou dotaci z ROP obdržet a je připravena si financovat projekt v plné výši z vlastních zdrojů.

15/28/3.14      Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 9. 2015.

15/28/3.15.1   Rada obce schválila žádost ve věci vodovodní přípojky k novostavbě RD. Jedná se o překop MK V 1.4 „k Matuškům“.

15/28/3.15.2   Rada obce schválila žádost o pronájem bytu č. 3 v budově č.p. 600.

15/28/3.16      Rada obce vzala na vědomí dvě cenové nabídky firem na osázení kruhového objezdu a dala za úkol místostarostovi poptat ještě další firmy.

15/28/3.17      Rada obce schválila Petra Váňu jako stavební dozor na opravu Vápenných pecí. Tuto činnost bude provádět na dohodu o provedení práce.

15/28/3.18      Rada obce revokuje usnesení č. 15/15/4.3 a v překladu kronik se bude postupovat dle usnesení 15/20/3.15.

15/28/3.19      Rada obce schválila umístění sídla společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Vendryně  na  adrese Vendryně čp. 1250.

15/28/4           Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

15/28/4.1        Rada obce vzala na vědomí dokumentaci ohledně opravy mostů ve Vendryni a dala za úkol dopravní a stavební komisi, aby udělaly plán oprav, dle nejvíce zničených mostů.

15/28/4.2        Rada obce vzala na vědomí generel zeleně a dala za úkol komisi životního prostředí sledovat tento generel a plánovat údržbu dle navržení, v souladu s rozpočtem obce.

 

Vendryně dne 30. 9. 2015

 

Bohuslav Raszka                                 Milan Zakřevský

  starosta obce                                 místostarosta obce

Datum vložení: 19. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2017 8:06
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce