...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 112 - 8.8.2018

USNESENÍ č. 112 - 8.8.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 8. srpna 2018

USNESENÍ č. 112

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 8. srpna 2018


 

18/112/1.1       Rada obce schvaluje program 112. schůze Rady obce. 

18/112/1.2     Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 111 ze dne 25. července 2018.

18/112/2        Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/112/3.1     Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise firmu Stavby a statika s.r.o. 1. máje 230, Třinec, jako zhotovitele zakázky pod názvem „Rekonstrukce opěrné zdi na MK V6 kolem vodního toku ve Vendryni, poblíž RD č.p. 113“, dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18/112/3.2.1  Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise firmu Zowada Group a.s., Návsí, jako zhotovitele zakázky pod názvem „Katolický hřbitov – oprava chodníků“, dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18/112/3.2.2    Rada obce schvaluje na tuto zakázku Ing. S. Váňovou jako stavební dozor a ukládá uzavřít s ní Dohodu o provedení práce.

18/112/3.3     Rada obce schvaluje zavedení platebního terminálu pro bezhotovostní platby na pokladně obecního úřadu a pověřuje starostu a Ing. Nezvalovou dojednáním konkrétních podmínek k uzavření smlouvy.

18/112/3.4     Rada obce schvaluje vyhlášení veřejné výzvy na obsazení pracovního místa – Referent ekonomiky, rozpočtu a personalistiky.

18/112/3.5     Rada obce zamítá žádost o finanční příspěvek souboru Gimnaści.

18/112/3.6     Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VII na rok 2018.

18/112/3.7     Rada obce bere na vědomí výsledky hodnotící komise k veřejné zakázce „Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec““ k projektu „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec““, schvaluje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., se sídlem Dolní Líštná 10, 739 61 Třinec, IČ: 27762688 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18/112/3.8       Rada obce schvaluje poskytnutí 6 ks dárkových poukázek v hodnotě 200,- Kč/ks jako ocenění na Olympiádu partnerských obcí.

18/112/3.9       Rada obce schvaluje výjimku z OZV č.2/2017 o používání zábavní pyrotechniky na území obce Vendryně organizaci MajDay Team z.s.

18/112/3.10   Rada obce schvaluje kupní smlouvu na odkoupení krbových kamen a průtokového ohřívače za cenu 10.943,- Kč dle odborných posudků a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

18/112/3.11     Rada obce schvaluje finanční dar k zajištění přátelského fotbalového utkání na Vendryňském letním karnevale a zakoupení sudu piva pro vítězný tým.

18/112/3.12   Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise.

18/112/3.13   Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise a na základě podané žádosti doporučuje zastupitelstvu schválit dětem rodiny postižené požárem finanční dar.

18/112/3.14   Rada obce schvaluje navýšení úhrad za poskytování pečovatelské služby v obci Vendryně s platností od 1. 9. 2018 jak je navrženo v přednesu.

18/112/3.15 Rada obce bere na vědomí informace ohledně hloubkové opravy památníku ve Vendryňském parku a schvaluje objednat tuto opravu u M. Bocka.

 

18/112/3.16.1  Rada obce schvaluje výsledky výběrové komise na zakázku malého rozsahu pod označením „Opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2018“. Dále rada obce schvaluje Návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

18/112/3.16.2           Rada obce schvaluje na tuto zakázku Ing. S. Váňovou jako stavební dozor a ukládá uzavřít s výše jmenovanou Dohodu o provedení práce na tuto činnost.

 

18/112/3.17.1           Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a místního hospodářství.

 

18/112/3.17.2           Rada obce schvaluje umístění vyhřívaného dopravního zrcadla na křižovatce U Kříže.

 

18/112/3.18  Rada obce bere na vědomí Zprávu o stavu veřejného pořádku v obcích služebního obvodu oddělení Policie ČR Třinec za I. pololetí r. 2018.

 

18/112/3.19   Rada obce bere na vědomí dopis Mysliveckého spolku Vendryně-Prašivá a pověřuje starostu dalším jednáním se zástupci tohoto spolku.

 

18/112/3.20   Rada obce bere na vědomí zprávu o stavu osobního vozidla Škoda Fabia používaného technickou četou a žádost o nákup nového vozidla.

 

18/112/3.21   Rada obce schvaluje Dohodu o poskytnutí slevy z položek ve vyúčtování služeb elektronických komunikací u společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle a pověřuje starostu podpisem této dohody.

 

18/112/3.22   Rada obce schvaluje na základě žádosti občanů opravu dřevěného oplocení u autobusové zastávky Moržol.

 

Ve Vendryni dne 8. srpna 2018

 

 

 

 

Bohuslav Raszka                       Milan Zakřevský

  starosta obce                         místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.112/2018

USNESENÍ RO_112_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,09 kB
Datum vložení: 4. 9. 2018 12:52
Datum poslední aktualizace: 4. 9. 2018 13:05
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, úterý 27. 2. 2024
zataženo 15 °C 7 °C
středa 28. 2. zataženo 11/7 °C
čtvrtek 29. 2. jasno 15/6 °C
pátek 1. 3. oblačno 15/8 °C