...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 109 - 20.6.2018

USNESENÍ č. 109 - 20.6.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 20. června 2018

USNESENÍ č. 109

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 20. června 2018


18/109/1.1      Rada obce schvaluje program 109. schůze Rady obce. 

18/109/1.2      Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 108 ze dne 6. června 2018.

18/109/2          Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/109/3.1.1    Rada obce schvaluje Pravidla č. 3/2018 k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství.

18/109/3.1.2   Rada obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Obcí Vendryně, jako správcem a ISNO s.r.o. se sídlem Uherčice 125, 691 62 Uherčice, jako zpracovatelem.

18/109/3.1.3    Rada obce schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Obcí Vendryně, jako správcem a firmou Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, 739 61 Třinec.

18/109/3.2       Rada obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ (dále jen „Program“). V rámci programu nám bude poskytnuta investiční dotace na projekt „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec – Dolní Líštná – stavební povolení“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

18/109/3.3         Rada obce bere na vědomí informace o možnostech využití dotace na opravu památníku ve Vendryňském parku a ukládá využít možnost dotačního titulu z Moravskoslezského kraje, který bude vyhlášen na podzim tohoto roku.

18/109/3.4.1    Rada obce bere na vědomí podání projektového záměru do vyhlášené výzvy č. 22. - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a do výzvy č. 24 - Základní školy II, (opatření 1.1.1 ITI ostravské aglomerace) ve vazbě na výzvu č. 66 řídícího orgánu IROP a doporučuje Zastupitelstvu obce ke schválení.

18/109/3.4.2     Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy HRAT, s.r.o., se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352 na zpracování a podání projektového záměru k projektu „Dílny u PZŠ“ do výzvy Statutárního města Ostrava jako nositele Strategie integrované územní investice ostravské aglomerace, ve vazbě na výzvu č. 66 řídícího orgánu IROP.

18/109/3.5         Rada obce schvaluje zakoupení 29 ks dárkových poukázek TESCO v hodnotě 200,- Kč, jako odměnu pro účastníky akcí v Goleszowie a v Čiernem.

18/109/3.6         Rada obce bere na vědomí žádost o odkoupení části obecního pozemku parc.č.2271/1 a 2313/3 v k.ú. Vendryně a ukládá, svolat schůzku s žadateli k dohodnutí podmínek. Zodp. Starosta

18/109/3.7         Rada obce schvaluje nový Letový řád Slezského letecko-modelářského klubu Třinec, který je součástí Dohody o užívání části pozemku p.č. 3225/3 v k.ú. Vendryně.

18/109/3.8.1    Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce, zrušit záměr odprodeje části pozemku p.č. 2767 k.ú. Vendryně, nově označený jako p.č. 2767/1 o výměře 239 m2, a to z důvodu námitky, že odprodejem dojde k znemožnění příjezdu k rodinnému domu č.p. 49.

18/109/3.8.2    Rada obce pověřuje starostu dalším jednáním se všemi dotčenými stranami, a navrhuje projednat s vlastníky možnost směny části pozemku p.č. 2767 a části pozemku p.č. 2766 v k.ú. Vendryně.

18/109/3.9       Rada obce schvaluje odpisový plán DHM Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na rok 2018.

18/109/3.10     Rada obce schvaluje uzavření darovací smlouvy se spolkem Mladý tenista, z.s., se sídlem Za nemocnicí 893/5, Bílovec, tak, jak je uvedeno v zápisu a pověřuje starostu obce k podpisu této darovací smlouvy.

18/109/3.11    Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s Městem Třinec a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

18/109/3.12     Rada obce schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na grafické práce související s tvorbou plakátů a informačních bannerů na kulturní a sportovní akce pořádané obcí Vendryně. 

18/109/3.13     Rada obce v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecné zřízení´), ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Zastupitelstva obce ze dne 13.06.2018, vydává směrnici 2/2018 „Ceník za pronájem hrobových míst na veřejných pohřebištích provozovaných obcí Vendryně“ s platností od 1.7.2018.

18/109/3.14     Rada obce schvaluje Smlouvu o Poskytování služeb nebo prací uzavřenou s Českou republikou – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje a pověřuje starostu podpisem

18/109/3.15    Rada obce schvaluje zúčastněným zastupitelům, členům komisí, výborů a zaměstnancům obce úhradu 50 % z ceny poznávacího zájezdu „Pobaltí 2018“, organizovaného SOJ, který se konal v období od 4. 5. 2018 do 8. 5. 2018

18/109/3.16.1   Rada obce revokuje usnesení č. 18/102/2.2 ze dne 28. 3. 2018.

18/109/3.16.2   Rada obce schvaluje proplacení náhrady výdajů za použití osobních motorových vozidel spojených s cestou delegace divadla PZKO na partnerské setkání se zástupci obce Lvov.

18/109/3.17   Rada obce schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Vendryně

18/109/4.1       Rada obce schvaluje zadat akci „KZS Zaolší – úprava brány areálu“ firmě Strojírny a stavby Třinec, sídlem Průmyslová 1038, Třinec na základě podané cenové nabídky.

18/109/4.2       Rada bere na vědomí připomínky členů rady.

                 

Ve   Vendryni dne 20. června 2018

 

Bohuslav Raszka                                  Milan Zakřevský

    starosta obce                                 místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.109/2018

USNESENÍ RO_109_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,27 kB
Datum vložení: 18. 7. 2018 10:33
Datum poslední aktualizace: 18. 7. 2018 10:38
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -3/-7 °C