...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 108 - 6.6.2018

USNESENÍ č. 108 - 23.5.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 6. června 2018

USNESENÍ č. 108

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 06. června 2018


18/108/1.1      Rada obce schválila program 108. schůze Rady obce. 

18/108/1.2      Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 107 ze dne 23. května 2018.

18/108/2          Rada obce vzala na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/108/3.1       Rada obce vzala na vědomí závěrečný účet obce za rok 2017 a účetní závěrku za rok 2017 a doporučuje Zastupitelstvu obce tyto dokumenty ke schválení.

18/108/3.2       Rada obce schválila zakoupení ozvučovací techniky u firmy Antonín Bačík- Products profi- dj, sídlem Košinova 3105, 612 00 Brno.

18/108/3.3      Rada obce vzala na vědomí zápis z komise sociální konané na OÚ dne 9. 5. 2018.                      

18/108/3.4       Rada obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč Sociálním službám města Třince p.o., sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec, na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Vendryně.

18/108/3.5       Rada obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,-Kč na částečné pokrytí provozu „Linky Bezpečí“, sídlem Ústavní 98, 181 02 Praha.

18/108/3.6         Rada obce vzala na vědomí informaci firmy EKO – KOM, a.s. o množství vytříděného odpadu v obci Vendryně za rok 2017, včetně obdržených finančních prostředků.

18/108/3.7         Rada obce vzala na vědomí podanou žádost o informaci č.j. OÚV/1010/2018 ze dne 4. 6. 2018 a ukládá vedení obce zaslat žadateli odpověď a svolat schůzku žadatele s právníkem na obci.

18/108/3.8.1     Rada obce vzala na vědomí dopis firmy Nehlsen Třinec s.r.o. o výpovědi služby s výkopem hrobů a služeb s tímto souvisejících, konstatovala, že jednání firmy je velmi nekorektní a ukládá vedení obce svolat schůzku s vedením firmy Nehlsen Třinec s.r.o. o sdělení podrobnějších informací ohledně této situace a další činnosti firmy.

18/108/3.8.2       Rada obce schválila do doby vyřešení, práce zadat firmě Kamenictví Kubinski, která bude zajišťovat službu v rozsahu jako firma Nehlsen Třinec s.r.o.

18/108/3.8.3       Rada obce ukládá vedení obce, řešit tuto situaci ve spolupráci s obcí Bystřice, či v rámci Mikroregionu.

18/108/3.9             Rada obce jmenovala Z. Kubiczka, B. Zawadu, M. Zakřevského, (náhradník A. Minaříková) jako členy do výběrové komise na zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací v obci v roce 2018“ a uložila poptat tyto firmy: Strojírny a stavby Třinec a.s., Strabag a.s., Swietelsky stavební s.r.o. Alpine BAU CZ a.s., Nehlsen Třinec s.r.o., Skanska, a.s.

18/108/3.10      Rada obce schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – PSP im. Wisławy Szymborskiej ve Vendryni tak, jak je uvedeno v zápisu.

18/108/3.11 Rada obce schválila žádost čj. OÚV/1012/2018. o výjimku z OZV č. 2/2017 o používání zábavní pyrotechniky na území obce Vendryně dne 30. 6. 2018 ve večerních hodinách, v době mimo dobu nočního klidu, tzn. do 22:00 hod.

18/108/3.12.1  Rada obce schválila navržené výsledky hodnotící komise zakázky „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem TORAS Marketing s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 284, 735 61 Chotěbuz, IČ: 26860961 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

18/108/3.12.2  Rada obce rozhodla vyloučit uchazeče Ing. Zbygniew Zahradnik, Střítež 173, 739 59 Střítež, IČ: 64957276 z účasti v zadávacím řízení „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“.

18/108/3.13     Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, ve věci realizace stavby „přípojka elektřiny“, pro novostavbu RD na pozemku p.č. 508/2 k.ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 509/1– ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně (lokalita Rybařovice).

18/108/3.14     Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením   Smlouvy o právu provést stavbu, ve věci realizace stavby „kanalizační přípojka a přípojka elektřiny“, pro novostavbu RD na pozemku p.č. 508/1 k.ú. Vendryně, stavba zasáhne na pozemek p.č. 509/1– ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně (lokalita Rybařovice).

18/108/3.15     Rada obce uložila, doplnit informace o plánovaných investicích v areálu Vendryňského parku a zadat p. Cieslarovi aktualizaci projektové dokumentace. Zodp. R. Martynková

18/108/3.16     Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise konané dne 2. 5. 2018 na OÚ Vendryně a uložila poptat dva projektanty na zadání studie křižovatky u Czytelnie. Zodp. R. Martynková

18/108/3.17    Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Rekonstrukce opěrné zdi na MK V6 kolem vodního toku ve Vendryni, poblíž RD č.p. 113“. Pro realizaci této zakázky schvaluje obeslat firmy: Strojírny a stavby a.s., Stavby a statika a.s., Lesostavby a.s., Firesta a.s.  Do výběrové komise rada jmenuje: R. Wojtas, R. Kotajný, M. Zakřevský, náhradník -  P. Kozielek.

18/108/3.18     Rada obce schválila žádost ředitelky Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s přijetím finančního daru od firmy Milan Holec stavební firma s.r.o. a od realitní kanceláře STING, s.r.o. ve výši dle zápisu.

18/108/3.19     Rada obce schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

18/108/3.20     Rada obce vzala na vědomí informace starosty o možnosti zapojení obce do projektu o historii rozvoje průmyslu na Těšínskoslezsku a doporučuje Zastupitelstvu záměr účasti obce na projektu schválit.

18/108/3.21     Rada obce schválila ocenění úspěšných žáků ZŠ Vendryně 236 a PZŠ Vendryně 234 tak, jak je uvedeno v zápise.

18/108/4.1       Rada obce uložila starostovi obce, projednat s vedením pošty problémy s doručováním Vendryňských novin.

18/108/4.2          Rada obce vzala na vědomí vznesené připomínky členů rady.

           

Ve Vendryni dne 6. června 2018

 

Bohuslav Raszka                   Milan Zakřevský

    starosta obce                  místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.108/2018

USNESENÍ RO_108_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,77 kB
Datum vložení: 27. 6. 2018 11:02
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2018 11:12
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -3/-7 °C