...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 102 - 28.3.2018

USNESENÍ č. 102 - 28.3.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 28. března 2018

USNESENÍ č. 102

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 28. března 2018


18/102/1.1  Rada obce schválila program 102. schůze Rady obce. 

18/102/1.2   Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 101 ze dne 14. března 2018.

18/102/2.1  Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/102/2.2  Rada obce schválila proplacení cestovního příkazu tříčlenné delegaci divadla PZKO, kteří byli pozvání na setkání se zástupci partnerské obce Lvov.

18/102/3.1  Rada vzala na vědomí informace předsedkyně spolku Návrat ke kořenům z.s., sídlem Vendryně 150, ve věci záměru provozovat lesní školku s tím, že o konečném stanovisku k žádosti o dotaci rozhodne rada obce na své další schůzi.

18/102/3.2  Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladiny 0,4 kv (NN) číslo: 18_SOBSO1_4121388476, uzavřenou mezi žadatelem Obcí Vendryně a provozovatelem ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

18/102/3.3   Rada obce vzala na vědomí sdělení vedoucího odboru vodohospodářských koncepcí a informací, Povodí Odry s.p., sídlem Ostrava, k žádosti občana obce Vendryně ohledně opravy břehu vodního toku Vendryňky.

18/102/3.4   Rada obce schválila Smlouvu o provedení hudební produkce kapely The RockSet a pověřuje starostu jejím podpisem.

18/102/3.5   Rada obce schválila přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, konkrétně z programu Knihovna 21. století, a to na projekt „Od prvňáčků k dospělým“.

18/102/3.6   Rada obce schválila Dohodu o ukončení mandátní smlouvy s panem Nezbedou na uskutečňování úkonů vyplývajících z funkce „odpovědného zástupce provozovatele“ Obec Vendryně ve věci provozu kanalizace, a to ke dni 01.04.2018.

18/102/3.7   Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. II na rok 2018.

18/102/3.8   Rada obce vzala na vědomí informace společnosti „Školní informační systémy s.r.o.“ ohledně GDPR ve školním informačním systému iŠkola.cz, který využívá Základní škola Vendryně 236.

18/102/3.9   Rada obce schválila poskytnutí příspěvku na rekreaci zaměstnancům obce podle Zásad pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Vendryně tak, jak je uvedeno v zápisu.

18/102/3.10 Rada obce, jako vlastník dotčených místních komunikací, souhlasí s pořádáním sportovní akce Vendryňský Kotár 2018.

18/102/3.11     Rada obce schválila žádost občana Hubáčka o namontování svítidla VO k domu č.p. 807.

18/102/3.12       Rada obce souhlasí s plánovanou výstavbou sjezdu z MK p.č. 4556/1 na pozemek p.č. 4329/7, vše v k.ú Vendryně dle předložené dokumentace.  Žadatel je povinen požádat o vydání povolení k připojení nemovitosti k místní komunikaci dle § 10 zák. č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18/102/3.13     Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu, ve věci realizace stavby Vodovodní a kanalizační přípojka, přípojka elektřiny a sjezd“, pro novostavbu RD na pozemku p.č. 510/32 k.ú. Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 509/1– ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně (lokalita Rybařovice)

18/102/3.14     Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava, jako budoucím povinným a Obcí Vendryní, jako budoucím oprávněným.

18/102/3.15     Rada obce vzala na vědomí výzvu firmy Agricoop, Třinec a.s. ve věci výzvy k uplatnění předkupního práva.

18/102/3.16     Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise dopravy a místního hospodářství ze dne 14. 3. 2018 a dle doporučení schválila zrušení zpomalovacích prahů na komunikaci B6 a R2.

18/102/3.17     Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze sociální komise ze dne 7. 3. 2018.

18/102/3.18     Rada obce schválila žádost provozovatelky místní „Večerky Jana“ o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor ze dne 1. 1. 1995.

18/102/4     Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

 

Ve Vendryni dne 28. března 2018

 

 

Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

  starosta obce                                 místostarosta obce

 

 

Přílohy

Usnesení RO č.102/2018

USNESENÍ RO_102_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 221,23 kB
Datum vložení: 16. 4. 2018 8:32
Datum poslední aktualizace: 16. 4. 2018 8:40
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, středa 7. 12. 2022
zataženo 5 °C 2 °C
čtvrtek 8. 12. oblačno 5/1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C