...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

Goleszów a Vendryně – směr: turista

logo projektu

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002752

logo projektu

Projekt je realizován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Společný přeshraniční projekt partnerských obcí Goleszów a Vendryně má za cíl vytvoření společné turistické nabídky a vytvoření podmínek pro rozvoj spolupráce v této oblasti. Projekt je zaměřen na turisty a jeho cílem je zvýšení návštěvnosti polsko-českého pohraničí skrze využití přírodního a kulturního potenciálu obou obcí. Cílem projektu je také zvýšení povědomí o obou obcích v ohledem na rozvoj cestovního ruchu a zvýšení rozpoznatelnosti na mapě Těšínského Slezska, společná propagace a rozšíření společných aktivit o ty, které budou mít za cíl rozvoj přeshraničního potenciálu.

V rámci projektu měla za úkol obec Vendryně zřídit elektronický informační panel, který bude monitorován kamerovým systémem a který umožní turistům získat informace o turistických atrakcích a také získat praktické informace o obci Vendryně a partnerské obci Goleszów. Informace na moderním a veřejně přístupném panelu jsou zpřístupněny ve dvou jazycích – česky a polsky.

INFORMACE O OBCI GOLESZOW

 

Datum vložení: 2. 6. 2022 8:14
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2022 7:25
Autor: Miroslav Slaninák