...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

7. zasedání ZO - 25.9.2019

7. zasedání ZO - 25.9.2019 1

usnesení

USNESENÍ

7. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 25. 9. 2019


USNESENÍ 2019/7/109

Zastupitelstvo obce schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2019/7/110

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

ING. PETR VÁŇA A ING. ROMAN WALKARZ.

 

USNESENÍ 2019/7/111

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

BOHUSLAV RASZKA A ING. IVO ŠPAČEK.

 

USNESENÍ 2019/7/112

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 7. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2019/7/113

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 6. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 26. 6. 2019.

 

USNESENÍ 2019/7/114

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu z průběhu plnění úkolů z minulého zasedání Zastupitelstva obce č. 6. z 26. 6. 2019.

 

USNESENÍ 2019/7/115

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2019/7/116

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád Zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/7/117

Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád výborů Zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2019/7/118

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce Vendryně za 1. pololetí roku 2019.

 

USNESENÍ 2019/7/119

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu ve Vendryni, z.s. ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/7/120

Rada obce schvaluje poskytnout paní P.M finanční dar ve výši dle zápisu za účelem překlenutí tíživé životní situace.

 

USNESENÍ 2019/7/121

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce v období od posledního zasedání Zastupitelstva obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. X na rok 2019.

 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje převod financí obce, ve výši dle zápisu, na vkladový bankovní účet vedený u J&T Banky, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8.

 

USNESENÍ 2019/7/122

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy, mezi Obcí Vendryně a p. B.P., bytem ……… ve věci směny pozemku p.č. 3110/24  za  pozemek p.č. 2854/4 vše v k.ú. Vendryně. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/7/123

1. Zastupitelstvo obce schvaluje - poskytnutí zápůjčky z FRB žadateli p.  V.P, bytem ……, ve finanční výši dle podané žádostí, odsouhlasené v komisi FRB,  viz. přednes.

2. Zastupitelstvo obce schvaluje  - smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2019/7/124

Zastupitelstvo obce schvaluje - záměr odprodeje pozemku p. č. 2111 ostatní plocha – komunikace v k.ú. Vendryně, o výměře 188 m2, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce, zpracování znaleckého posudku a vyhotovení kupní smlouvy s prodejní cenou dle znaleckého posudku.

 

USNESENÍ 2019/7/125

Zastupitelstvo obce schvaluje – záměr odprodeje  části pozemku p. č. 868/1 – zahrada v k.ú. Vendryně, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce, zpracování znaleckého posudku a vyhotovení kupní smlouvy s prodejní cenou dle znaleckého posudku.

 

USNESENÍ 2019/7/126

Zastupitelstvo obce schvaluje -  záměr odprodeje pozemku p.č. 3084 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vendryně, o výměře 1266 m2, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a vyhotovení znaleckého posudku a kupní smlouvy s prodejní cenou dle znaleckého posudku.

 

USNESENÍ 2019/7/127

Zastupitelstvo obce schvaluje -  záměr odprodeje pozemků p.č. 3094/3, 3094/9, 3094/10, 3094/11, 3094/5, 3094/16, 3094/17, 3094/18, 3094/19 – vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Vendryně, zveřejnění tohoto záměru na úřední desce a vyhotovení znaleckého posudku a kupní smlouvy s prodejní cenou dle znaleckého posudku.

 

USNESENÍ 2019/7/128

1. Zastupitelstvo obce schvaluje – bezúplatný převod pozemků p.č. 3399/5 - ostatní plocha komunikace a p.č. 1984/3 - ostatní plocha komunikace, vše v k.ú. Vendryně do vlastnictví obce Vendryně.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu uvedených pozemků a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/7/129

1 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. p č. 4572/18 - ostatní plocha komunikace a p.č. 4572/24 - ostatní plocha komunikace, vše v k.ú. Vendryně do vlastnictví obce Vendryně.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu uvedených pozemků a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/7/130

1. Zastupitelstvo obce schvaluje – bezúplatný převod pozemků p.č. 3786/3 - ostatní plocha silnice, 4572/7 - ostatní plocha silnice, 4572/9 - ostatní plocha silnice, 4572/21-  ostatní plocha silnice, 448/7 - ostatní plocha silnice, vše v k.ú Vendryně, z vlastnictví obce Vendryně do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit ŘSD.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu uvedených pozemků a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2019/7/131

Zastupitelstvo obce schvaluje vlastní spolufinancování projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů na projekt, tj. ve výši 7.069,56 EUR.

 

USNESENÍ 2019/7/132

Zastupitelstvo obce schvaluje studii stavby – „Novostavba Obecního úřadu ve Vendryni“, a ukládá  vybrat zpracovatele dalšího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby.

Termín: 31. 12. 2019

Zodpovědný: starosta obce

 

USNESENÍ 2019/7/133

Zastupitelstvo obce schvaluje variantu A studie stavby – Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni“, pro pokračování v dalším stupni projektové dokumentace.

 

USNESENÍ 2019/7/134

Zastupitelstvo obce schvaluje - vzhled stavby „Novostavba hasičské zbrojnice“, dle předložené projektové dokumentace.

 

USNESENÍ 2019/7/135

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

Vendryně 25. 9. 2019

 

 

 

 

Návrhová komise:

Ing. PETR VÁŇA

 

ING. ROMAN WALKARZ

 

 

 

 

Starosta obce:

raimund sikora, diS.

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.7/2019

ZO_7_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,54 kB
Datum vložení: 30. 9. 2019 13:13
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2019 13:38
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce