...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

2. zasedání ZO - 21.11.2018

2. zasedání ZO - 21.11.2018 1

usnesení

USNESENÍ

2. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 21. 11. 2018


USNESENÍ 2018/2/21

Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2018/2/22

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

DAVID BÁČA a MUDr. MARIETA FERENCOVÁ

 

USNESENÍ 2018/2/23

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

JANA CHLEBKOVÁ A ING. JAN KRAINA

 

USNESENÍ 2018/2/24

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 2. zasedání je Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2018/2/25

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ze dne 31. 10. 2018.

 

USNESENÍ 2018/2/26

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 1. z 31. 10. 2018.

 

USNESENÍ 2018/2/27

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

 

USNESENÍ 2018/2/28

Zastupitelstvo obce volí dle §84 odst. 2 písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)

členy kontrolního výboru v tomto složení:

Marek Bystroň, Jana Chlebková, Jindřich Kus, Miroslav Slaninák, Ing. Eva Stryjová, Martina Walicová

členy finančního výboru v tomto složení:

Ing. David Gajdzica, Ing. Jan Kraina, Stanislav Samek, Ing. Ivo Špaček.

členy výboru pro národnostní menšiny v tomto složení:

Ing. Karin Farna, MUDr. Marieta Ferencová, Ing. Bronislav Ondraszek, David Peprník, Irena Ripperová, Mgr. Marta Roszková

 

USNESENÍ 2018/2/29

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny neuvolněných členů Zastupitelstva obce v navrhované výši, s platností od 1. 12. 2018.

 

USNESENÍ 2018/2/30

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XI na rok 2018.
  2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

USNESENÍ 2018/2/31

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnout náhrady za změnu v území žadatelům uvedeným v přednesu č. 4 a v zápise.

 

Zastupitelstvo obce souhlasí, aby  řešení tohoto sporu probíhalo soudní cestou.

 

Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi Bohuslavu Raszkovi předběžně projednat možnost zastupování obce, v případě soudního projednávání sporu, vybranou advokátní kanceláří.

 

USNESENÍ 2018/2/32

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Charitě Třinec, sídlem Lidická 1272, Třinec, na částečné pokrytí nákladů charitní asistenční služby, která je poskytována klientům obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2018/2/33

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení počtu jízd v rámci „SENIOR TAXI“ na 6 jednosměrných jízd/měsíc a doporučuje navýšení rozpočtu pro rok 2019 na tuto činnost na částku 70.000,--Kč.

 

USNESENÍ 2018/2/34

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu k jednání s majitelem budov čp. 980 - 983 ohledně jejich zabezpečení.

Termín: 12. 12. 2018

 

USNESENÍ 2018/2/35

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.         

 

Vendryně  21. 11. 2018

 

Návrhová komise:

David Báča

 

MUDr. MARIETA FERENCOVÁ

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, DIS.

Přílohy

Uanesení ZO č.2/2018

ZO_2_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,17 kB
Datum vložení: 5. 12. 2018 15:13
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2018 15:17
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce