...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

18. zasedání ZO - 15.12.2021

 18. zasedání ZO - 15.12.2021 1

usnesení

USNESENÍ

18. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 15. 12. 2021 Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348

(anonymizované)

 

USNESENÍ 2021/18/300

Zastupitelstvo obce schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2021/18/301

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

MUDr. Marieta Ferencová a Janusz Ondraszek

 

USNESENÍ 2021/18/302

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou:

David Peprník a Ing. Petr Váňa, MBA

 

USNESENÍ 2021/18/303

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 18. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2021/18/304

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 17. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 13. 10. 2021.

 

USNESENÍ 2021/18/305

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 17. z 13. 10. 2021.

 

USNESENÍ 2021/18/306

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 17. z 13. 10. 2021.

 

USNESENÍ 2021/18/307

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce v období od posledního zasedání Zastupitelstva obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XV na rok 2021.

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2021, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva obce a budou předloženy radě obce v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2021 do 31.12.2021 včetně.

 

USNESENÍ 2021/18/308

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vendryně na rok 2022 jako schodkový s příjmy ve výši 86.974.223,06 Kč, výdaji ve výši 182.000.000 Kč a financováním ve výši 95.025.776,94 Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.
  2. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000 Kč na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části - bez omezení. U všech příjmů včetně jejich zapojení ve výdajové části – bez omezení. U provádění rozpočtových změn v části financování (třída 8) – bez omezení.
  3. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce provedením rozpisu rozpočtu obce pro rok 2022.
  4. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce prováděním změn rozpisu rozpočtu obce pro rok 2022 do schválené výše jednotlivých závazných ukazatelů.

 

USNESENÍ 2021/18/309

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2023 – 2027.

 

USNESENÍ 2021/18/310

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Vendryni z.s., se sídlem Vendryně 9, PSČ 739 94, ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2021/18/311

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

 

USNESENÍ 2021/18/312

Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

USNESENÍ 2021/18/313

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o výpůjčce mezi „SOJ“, zastoupenou Ing. Jiřím Hamrozim a Obcí Vendryně, zastoupenou Raimundem Sikorou, DiS, starostou obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

 

USNESENÍ 2021/18/314

Zastupitelstvo obce s ch v a l u j e přistoupení obce Vendryně do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a u k l á d á  starostovi obce vyplnit příslušnou přihlášku a zaslat spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

 

USNESENÍ 2021/18/315

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšit cenu za nájem hrobových míst a služeb s nájmem spojených dle přednesu a pověřuje radu obce vydat ceník s platností od 1.1.2022.

 

USNESENÍ 2021/18/316

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr přijetí daru pozemků pod MK NU-2 „Lesní cesta do Nýdku“ dle geometrického plánu.

 

USNESENÍ 2021/18/317

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Kupní smlouvu, mezi Obcí Vendryně a p…………, bytem ………., ve věci odprodeje pozemku p. č. 2120/4 v k. ú. Vendryně, za cenu dle znaleckého posudku.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2021/18/318

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Kupní smlouvu, mezi Obcí Vendryně a p. ………., bytem ………… a p……….., bytem……….., ve věci odprodeje pozemku p. č. 2271/4 v k. ú. Vendryně, za cenu dle znaleckého posudku.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ 2021/18/319

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout zápůjčku z FRB žadateli p……….., bytem ……….., ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB, viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2021/18/320

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2021/18/321

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 9/FV/2021 z 15. 11. 2021.

 

USNESENÍ 2021/18/322

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy výboru pro národnostní menšiny a zápis č.2/2021 z 18. 11. 2021.

 

USNESENÍ 2021/18/323

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva

 

Vendryně  15. 12. 2021

 

 

 

 

Návrhová komise:

MUDr. Marieta Ferencová

 

Janusz Ondraszek

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimud Sikora, DiS.

 

 

 

Přílohy

USNESENÍ ZO č.18/2021

ZO_18_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,48 kB
Datum vložení: 20. 12. 2021 12:03
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2021 12:08
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, pondělí 5. 12. 2022
slabý déšť 6 °C 3 °C
úterý 6. 12. slabý déšť 5/4 °C
středa 7. 12. zataženo 5/2 °C
čtvrtek 8. 12. oblačno 5/1 °C