...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

15. zasedání ZO - 26.5.2021

15. zasedání ZO - 26.5.2021 1

usnesení

USNESENÍ

15. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 26. 5. 2021

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348

upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

USNESENÍ 2021/15/262

Zastupitelstvo obce schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2021/15/263

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Ing. Roman Walkarz a Milan Zakřevský.

 

USNESENÍ 2021/15/264

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou: Janusz Ondraszek a Ing. Ivo Špaček.

 

USNESENÍ 2021/15/265

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 15. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2021/15/266

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 14. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 3. 3. 2021.

 

USNESENÍ 2021/15/267

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 14. z 3. 3. 2021.

 

USNESENÍ 2021/15/268

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 14. z 3. 3. 2021.

 

USNESENÍ 2021/15/269

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Vendryně sestavenou k 31.12.2020.

 

USNESENÍ 2021/15/270

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar p.……….., bytem ……….., ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

 

USNESENÍ 2021/15/271

1/ Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VI na rok 2021.

 

USNESENÍ 2021/15/272

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Kupní smlouvu, mezi Obcí Vendryně a p………., bytem ………., ve věci odprodeje pozemku p. č. 2120/2 v k.ú. Vendryně, za cenu dle znaleckého posudku.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2021/15/273

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Kupní a směnnou smlouvu, ve věci odprodeje pozemku p. č. 3372/2 a směny pozemku p. č. 3373/3 za pozemek p. č. 3371/2 vše v k.ú. Vendryně, mezi Obcí Vendryně a p. ……….., bytem ……….., za cenu dle znaleckého posudku.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2021/15/274

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout zápůjčku z FRB žadateli p……….., bytem………., ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB, viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2021/15/275

Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci za účelem realizace cyklostezky a stezky pro pěší“ se Statutárním městem Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré město, IČO 00297313, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Návrh na usnesení

 

USNESENÍ 2021/15/276

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 8/FV/2021, včetně usnesení, z 24. 5. 2021.

 

USNESENÍ 2021/15/277

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru a zápis č. 1/2021, včetně usnesení, z 19. 5. 2021

 

USNESENÍ 2021/15/278

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

 

Vendryně 26. 5. 2021

 

 

 

 

Návrhová komise:

Ing. Roman Walkarz

 

Milan Zakřevský

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, DiS.

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.15/2021

ZO_15_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,11 kB
Datum vložení: 1. 6. 2021 14:49
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 13:54
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce