...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 72 - 23.8.2021

 USNESENÍ RO č. 72 - 11.8.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 23. srpna 2021

USNESENÍ č. 72

z jednání Rady Obce Vendryně dne 23. srpna 2021


 

21/72/1

Rada obce schválila program 72. schůze Rady obce. 

21/72/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/72/3.1

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa: Ředitel/ka Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, s předpokládaným nástupem 01.01.2022;

21/72/3.1.2

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pověřuje starostu požádat krajský úřad a Českou školní inspekci o určení členů konkursní komise a vyzvat ředitelku Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, aby zorganizovala volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní komise a doložila ji zřizovateli zápisem o volbě.

21/72/3.1.3

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů schválila zveřejnění inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 zápisu, na webových stránkách www.vendryne.cz a na úřední desce obce Vendryně.

21/72/3.1.4

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů pověřuje paní Ing. Kateřinu Nezvalovou funkcí tajemníka komise.

21/72/3.2

Rada obce Vendryně neschválila záměr odprodeje pozemků parc. č.  2929/3 o výměře 36m2, 2929/4 o výměře 42m2 , 2930 o výměře 177m2 a 2931/2 o výměře 56m2  vše v  k. ú. Vendryně, viz situace.

21/72/3.3

Rada obce Vendryně schválila Žádost paní A. B. o výjimku z OZV č. 2/2017 o používání zábavní pyrotechniky na území obce Vendryně dne 18.09.2021 v době mezi 21,00 do 21,30 hod. a doba trvání ohňostroje max. 15 minut.

21/72/3.4

Rada obce Vendryně schválila provedení opravy vozidla Bonetti SPZ 8T2 5014 dle cenové nabídky autorizovaného servisu I-TEC Czech s.r.o. a pověřuje starostu podpisem vystavené objednávky.

21/72/3.5

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. X na rok 2021.

21/72/3.6

Rada obce Vendryně schválila poskytnout finanční dar ve výši 20.000,00 Kč Selesiánskému klubu mládeže, z. s. Pardubice, na organizaci tábora konaného ve Vendryni.

21/72/3.7

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2021 na stavbu „Nadstavba sborovny nad šatnami ZŠ Vendryně s firmou Babjarčík s.r.o., Oldřichovice 199, 739 61 Třinec a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

 

Ve Vendryni dne 23. srpna 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.72/2021

ro_72_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,05 kB
Datum vložení: 17. 9. 2021 10:44
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2021 10:46
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce