...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 63 - 21.4.2021

USNESENÍ RO č. 63 - 21.4.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 21. dubna 2021

USNESENÍ č. 63

z jednání Rady Obce Vendryně dne 21. dubna 2021

21/63/1

Rada obce schválila program 63. schůze Rady obce. 

21/63/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/63/3.1

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (metalické kabely) pod označením 16010-059083  VPIC Vendryně-HZ, na pozemcích parc. č. 3109 a 3225/10 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita u hasičské zbrojnice) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/63/3.2

Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8028191/3, Vendryně parc. č. 3981/4 NNk, pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN pod označením Vendryně parc. č. 3981/4 NNk. Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 4557/1 

v k. ú. Vendryně, která je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/63/3.3.1

Rada obce zamítla žádost členů bytového družstva Vendryně o rozšíření parkovacích míst na náklady obce.

21/63/3.3.2

Rada obce schválila rozšíření parkovacích míst u bytového domu BRIKO na náklady nájemníků bytového družstva se spoluúčastí obce maximálně do výše 20. 000,- Kč.

21/63/3.4

Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. V na rok 2021.

21/63/3.5

Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě

č. 7720923561 o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/63/3.6

Rada obce schválila Plán veřejnosprávních kontrol na roky 2021 - 2022.

21/63/3.7.1

Rada obce rozhodla na základě Protokolu o posouzení nabídek ze dne 19.04.2021 k veřejné zakázce „Školní dílny u PZŠ Vendryně“o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě obce komise, za účelem zadání této veřejné zakázky, takto:

1) AK plus Novostav s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec – Lyžbice,

IČ: 25368052;

2) DOMASTER spol. s r.o., Nebory 467, 739 61 Třinec, IČ: 25398695;

3) Cieslar, s.r.o., Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČ: 25815580.

21/63/3.7.2

Rada obce schválila v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Školní dílny u PZŠ Vendryně“ mezi Obcí Vendryně a společností AK plus Novostav s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČ: 25368052, ve znění návrhu a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/63/3.8.1

Rada obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Veřejné prostranství obce Vendryně“ do výzvy MAS č. 7, v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

21/63/3.8.2

Rada obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Vybavení klubovny SDH Vendryně“ do výzvy MAS č. 7, v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

21/63/3.9

Rada obce schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu Aktivně v přírodě CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002285 v rámci fondu mikroprojektů programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/63/3.10

Rada obce vzala na vědomí záměr přijetí daru pozemků pod částí MK N1 a veřejnou účelovou komunikací NU-2 od občana B. J. a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.

 

Ve Vendryni dne 21. dubna 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.63/2021

RO_63_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,35 kB
Datum vložení: 6. 5. 2021 11:26
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2021 11:30
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce