Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 6 - 16.1.2019

Typ: ostatní
USNESENÍ RO č. 6 - 16.1.2019 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 16. ledna 2019

USNESENÍ č. 6

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 16. ledna 2019


19/6/1.1           Rada obce schvaluje program 6. schůze Rady obce. 

19/6/1.2           Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 4 ze dne 19. 12. 2018 a z mimořádné Rady obce č. 5 ze dne 6. 1. 2019.

19/6/2              Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/6/3.1           Rada obce schvaluje uzavření Dohod o provedení práce na zpracování projektových dokumentací, rozpočtů, podkladů pro výběrová řízení a provádění stavebních dozorů u plánovaných investičních akcí obce Vendryně.

19/6/3.2           Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. I na rok 2019.

19/6/3.3           Rada obce schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zaměstnancům obce Vendryně v roce 2019.

19/6/3.4           Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze Sociální komise konané dne 2. 1. 2019 na OÚ Vendryně.

19/6/3.5           Rada obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- Kč organizaci KONVENT SESTER ALŽBĚTINEK V JABLUNKOVĚ na částečné pokrytí provozních nákladů Domova Sv. Alžběty, sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

19/6/3.6           Rada obce vzala na vědomí postup při řešení žádosti o omezení rychlosti na silnici III/01142 v k. ú. Bystřice. Po posouzení situace v terénu a vzhledem k tomu, že se nejedná o katastr obce, obec zamítá žádost a vynaložení finančních prostředků na zpracování PD, jak bylo původně dohodnuto na místním šetření dne 04. 10. 2018.

19/6/3.7           Rada obce vzala na vědomí výši inflace stanovenou ČSÚ za rok 2018 a rozhodla zvýšit nájmy bytů a nebytových prostor o míru inflace: roční nájemné od 1. 1. 2019, měsíční a čtvrtletní platby od 1. 4. 2019.

19/6/3.8           Rada obce schvaluje provedené změny v plánu zimní údržby dle přednesu.

19/6/3.9           Rada obce schvaluje uzavřít celoroční objednávku na dopravní značení a práce s tím spojené s firmou Značení cest s.r.o.

19/6/3.10.1      Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze Komise dopravy a místního hospodářství konané dne 9. 1. 2019 na OÚ Vendryně.

19/6/3.10.2     Rada obce odvolává z Komise životního prostředí člena Jana Gauru. 

19/6/3.10.3      Rada obce jmenuje do Komise dopravy a místního hospodářství nového člena p. Jana Gauru.

19/6/3.10.4      Rada obce jmenuje do Komise životního prostředí člena p. Davida Peprníka.

19/6/3.11         Rada obce schvaluje návrh Dodatku č. 9 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 8111/01/2011 s firmou SmVaK Ostrava a.s. a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 9. 

19/6/3.12         Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise firmu V-Auto Žebrák s.r.o., Tovární 502, 267 53 Žebrák, jako dodavatele zakázky pod názvem „Nákup dvou osobních automobilů“ Část A) – Dodávka předváděcího nebo ojetého automobilu, dále schvaluje Kupní smlouvu na tuto dodávku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

19/6/3.13.1      Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci dodávky pod označením „Nákup ojetého osobního automobilu“, zároveň schvaluje obeslání 3 firem a jmenuje výběrovou komisi.

19/6/3.13.2      Rada obce schvaluje odprodání stávajícího nepojízdného automobilů Škoda Fabia Combi SPZ 1T8 6371 z majetku obce protiúčtem vůči dodanému automobilu.

19/6/3.14         Rada obce vzala na vědomí předloženou nabídku na darování pozemku p. č. 1156 k. ú. Vendryně.

19/6/3.15         Rada obce neschvaluje předložený záměr stavby základové stanice Vodafone Czech Republic a.s.

19/6/3.16         Rada obce vzala na vědomí zápis ze schůze Stavební komise konané dne 2. 1. 2019 na OÚ Vendryně.

19/6/3/17        Rada obce vzala na vědomí počet obyvatel k 1. 1. 2019.

 

Ve Vendryni dne 16. ledna 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Příloha

Vytvořeno: 22. 1. 2019
Poslední aktualizace: 22. 1. 2019 10:59
Autor: Miroslav Slaninák