...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 42 - 27.6.2020

USNESENÍ RO č. 42 - 27.6.2020 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. června 2020

USNESENÍ č. 42

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. června 2020

20/42/1

Rada obce schválila program 42. schůze Rady obce. 

20/42/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

20/42/3.1

Rada obce schválila poskytnout příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, sídlem Máchova 1134, 73961 Třinec, finanční dar ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytování sociálních služeb občanům obce Vendryně.

20/42/3.2

Rada obce schválila poskytnout Nemocnici Třinec, p.o., sídlem Kaštanová 268, 739 61 Třinec, finanční dar ve výši 5.000 Kč na pořízení zdravotních pomůcek a potřeb pro oddělení sociálních lůžek.

20/42/3.3

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 20. května 2020.

20/42/3.4

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 17. června 2020.

20/42/3.5

Rada obce schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavě Buré, ve výši dle zápisu.

20/14/3.6

Rada obce schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

20/39/3.7

Rada obce schválila mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jaroslavě Majdákové, ve výši dle zápisu.

20/42/3.8

Rada obce schválila výši odpisu za rok 2020 a odpisový plán DHM (dopravního hřiště) Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

20/42/3.9

Rada obce souhlasí se stavbou a se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu pro realizaci stavby „Novostavba vodovodní a STL plynovodní přípojky vč. oplocení a sjezdu na pozemek p. č. 94, 95/2 v k. ú. Vendryně – SO 01 Přípojka pitné vody“, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 103/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita U Filie).

20/42/3.10

Rada obce schválila firmu Roman Wojtas, projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, Vendryně č. p. 154, jako zpracovatele projektové dokumentace stavby pod označením „Prodloužení vodovodního řadu, Vendryně“ za nabídkovou cenu ve výši 270.900 Kč bez DPH.  

20/42/3.11

Rada obce schválila firmu HR Technology s.r.o., Vendryně 1025, pro výkon koordinátora BOZP ke stavbě „Rekonstrukce střechy Polské ZŠ ve Vendryni č. p. 234“, za nabídkovou cenu ve výši 37.800,00 Kč bez DPH.

20/42/3.12

Rada obce schválila firmu Domaster s.r.o., Třinec, Nebory 467, jako dodavatele stavby pod označením „Oprava elektroinstalace a hromosvodů v budově PZŠ Vendryně“ za nabídkovou cenou, dále schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

20/42/3.13

Rada obce schválila uzavřít Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 3391/D/FM/2020 a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/42/3.14

Rada obce vzala na vědomí Žádost občanů o řešení problémů záplav pozemků v lokalitě Černovské.

20/42/3.15.1

Rada obce vzala na vědomí dopis občanů DPS Vendryně.

20/42/3.15.2

Rada obce schválila Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě na byt v době s pečovatelskou službou a pověřuje starostu jeho podpisem.

20/42/3.16

Rada obce schválila žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, ohledně přijetí finančního daru od firmy DA. AL CORP s.r.o., se sídlem Milíkov 387, 739 81, ve výši dle zápisu.

20/42/3.17

Rada obce vzala na vědomí změnu názvu akce konané dne 05.07.2020 na První letní tancovačka.

 

Ve Vendryni dne 27. června 2020

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.42/2020

RO_42_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,97 kB
Datum vložení: 14. 7. 2020 14:38
Datum poslední aktualizace: 14. 7. 2020 14:40
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
1
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce