...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 25 - 13.11.2019

 USNESENÍ RO č. 25 - 23.10.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 13. listopadu 2019

USNESENÍ č. 25

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 13. listopadu 2019

19/25/1.1

Rada obce schvaluje program 25. schůze Rady obce. 

19/25/1.2

Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 24 ze dne 23. 10. 2019.

19/25/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/25/3.1

Rada obce schvaluje odměnu pro přednášející ve výši dle zápisu.

19/25/3.2

Rada obce bere na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu obce Vendryně ke schválení nových Obecně závazných vyhlášek č. 4,5,6/2019.

19/25/3.3

Rada obce schvaluje změnu podmínek financování služeb SENIOR TAXI s platností od 01. 01. 2020 – příspěvek obce na jednotlivou jízdu - pevná částka ve výši 50 Kč.

19/25/3.4

Rada obce neschválila poskytnutí finančního daru na vydání knihy o válečných veteránech našeho regionu pod názvem „Trnitá cesta k Dunkerque“.

19/25/3.5

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise konané dne 06. 11. 2019 na OÚ Vendryně.

19/25/3.6

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33, Frýdek – Místek, na zimní údržbu – chodník na mostu ev. Č. 4682 – 3 přes potok Vendryňka v obci Vendryně o ploše 26 m2 za paušální cenu 4.000,- Kč + DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/25/3.7

 

Rada obce schvaluje zadání zpracování projektu s názvem „Projekt sadových úprav – obnova zeleně ve Vendryni u cyklostezky“ a pověřuje Komisi životního prostředí a zemědělství a správce majetku k dalším krokům.

19/25/3.8

Rada obce schválila uzavření Smluv o dílo s firmami NETIS a.s., Marosz Josef a SMOLO na provádění zimní údržby v obci Vendryně pro sezónu 2019/2020  a pověřuje starostu podpisem.

19/25/3.9

Rada obce schválila Nařízení 1/2019 O zimní údržbě a plán zimní údržby pro sezónu 2019/2020.

19/25/3.10

Rada obce schvaluje předložený návrh oprav místních komunikací, plánované do výzvy z Ministerstva pro místní rozvoj, a ukládá zpracování požadovaných dokumentů potřebných k podání žádosti o dotaci.

19/25/3.11.1

Rada obce bere na vědomí průzkum trhu a schvaluje zadat zhotovení číslovacích tabulek na hřbitovy firmě A8 reklama.

19/25/3.11.2

Rada obce schvaluje zadání očíslování hrobových míst dle cenové nabídky L. Jakubíkovi, Návsí 533, 739 92. 

19/25/3.12

Rada obce schvaluje odstranění zpomalovacího prahu na MK C5 u čp. 482 a dopravního zrcadla u obchodu Renja na konečné a ukládá zajistit potřebná povolení. 

19/25/3.13

Rada obce schvaluje pracovní dobu v období vánočních svátků 2019.

19/25/3.14

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu konané dne 02. 09. 2019.

19/25/3.15

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu konané dne 15. 10. 2019.

19/25/3.16

Rada obce schválila a pověřuje starostu k jednání o rozdělení pozemku p. č. 2111 v k. ú. Vendryně na dvě samostatné parcely a po dohodě se žadateli na odprodeji těchto dvou parcel.

19/25/3.17

Rada obce bere na vědomí Žádost občanů o rozšíření kanalizace v lokalitě „Za kravínem“.

19/25/3.18

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „služebnosti inženýrské sítě“ č. SoVB-TRI-2019/023. Oprávněný realizoval stavbu veřejné telekomunikační sítě označené jako „Vendryně KO“, na pozemcích parc. č.  732, 754, 756, 787/1, 787/4, 787/5, 787/6, 787/15, 787/16, 788/1, 788/3, 789/1, 789/2, 789/3, 789/4, 790/1, 790/4, 790/5, 792/4, 799/12, 3117/1, 3223/2 vše v k. ú. Vendryně, které jsou v majetku obce Vendryně (lokalita kolem hotelu a škol).

19/25/3.19

Rada obce schválila Záměr pronájmu novostavby budovy na pozemku p. č. 45/1 k. ú. Vendryně, za účelem provozování bankomatu.

 

Ve Vendryni dne 13. listopadu 2019

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usneseni RO č.25/2019

RO_25_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,43 kB
Datum vložení: 21. 11. 2019 10:19
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2019 10:24
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce