...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 23 - 9.10.2019

USNESENÍ RO č. 23 - 24.9.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. října 2019

USNESENÍ č. 23

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 09. října 2019

19/23/1.1

Rada obce schvaluje program 23. schůze Rady obce. 

19/23/1.2

Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 22 ze dne 24. 09. 2019.

19/23/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/23/3.1

Rada obce schvaluje Plán inventur pro rok 2019 včetně harmonogramu prací spojených s přípravou a průběhem provedení inventarizace k 31. 12. 2019 a pověřuje starostu obce podpisem Plánu inventur pro rok 2019.

19/23/3.2

Rada obce schvaluje vyřazení majetku z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 34.152,90 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 32.005,23 Kč k 11. 10. 2019 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

19/23/3.3

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku s firmou Rotto, spol. s r.o., sídlem Dolní Líštná 434, 739 61 Třinec, IČ: 27833101 a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/23/3.4

Rada obce bere na vědomí doručenou petici na umístění nádob na tříděný odpad.

19/23/3.5

Rada obce schvaluje poskytnout občance Vendryně, která se ocitla ve finanční tísni, peněžní dar ve výši dle zápisu.

19/23/3.6

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise konané dne 04. září 2019 na OÚ Vendryně.

19/23/3.7

 

Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kdy oprávněný realizoval stavbu vodovodní přípojky na pozemcích p. č. 3225/3, 3225/17, 3225/18, 3225/19, 3225/20 a  3110/1 vše v k. ú. Vendryně (viz. Smlouva + GO plán) a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/23/3.8

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu, pro realizaci stavby „Novostavba vodovodní přípojky pro rodinný dům umístěný na pozemku p. č. 508/1 k. ú. Vendryně ". Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Vendryně, ve vlastnictví obce (lokalita Rybařovice) a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/23/3.9

Rada obce schvaluje stavbu a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu, pro realizaci stavby „Novostavba vodovodní a kanalizační přípojky pro rodinný dům umístěný na pozemku p. č. 508/2 k. ú. Vendryně ". Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 509/1 v k. ú. Vendryně, ve vlastnictví obce (lokalita Rybařovice) a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/23/3.10

Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci stavebních prací pod označením „Oprava plotu v areálu MŠ Vendryně“ a oslovit na realizaci stavebních prací tyto tři firmy: 1. ROLS Beskyd, s.r.o., Bystřice 8, 739 95 Bystřice; 2. AK plus Novostav s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec; 3. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec a do výběrové komise jmenuje tyto členy: Renata Martynková, Andrea Minaříková, Bohuslav Raszka; náhradníci: Mgr. Alena Bazgierová, David Peprník.

19/23/3.11

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na služby „Studie, DSP, DPS - Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni.

19/23/3.12

Rada obce schvaluje mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

19/23/3.13

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720923561 o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a pověřuje starostu jejím podpisem.

19/23/3.13

Rada obce schvaluje uzavření Dodatku číslo 001 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení číslo: 18_SOBS01_4121388476, který se týká navýšení jističe před elektroměrem z původního 1 x 6,0 A na 1 x 10,0 A a pověřuje starostu jejím podpisem.

 
 

Ve Vendryni dne 09. října 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.23/2019

RO_23_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 399,86 kB
Datum vložení: 24. 10. 2019 7:28
Datum poslední aktualizace: 11. 11. 2019 15:20
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce