...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 95 - 15.6.2022

USNESENÍ RO č. 94 - 15.6.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 15. června 2022

USNESENÍ č. 95

z jednání Rady obce Vendryně dne 15. června 2022

22/95/1

Rada obce Vendryně schválila program 95. schůze rady obce. 

22/95/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/95/3.1

Rada obce Vendryně schválila uzavřít s paní A. K. nájemní smlouvu na byt č. 3 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně, na základě doporučení k uzavření smlouvy o nájmu bytu Magistrátem města Třince, odborem sociálních věcí.

22/95/3.2

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru ve výši 3.000 Kč Domu dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek – Místek, příspěvková organizace. 

22/95/3.3

Rada obce Vendryně schválila upravené Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zaměstnancům obce Vendryně v roce 2022.

22/95/3.4

Rada obce Vendryně schválila Žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Naděždy Urbanové, o schválení přijetí finančního daru tak, jak je uvedeno v zápisu.

22/95/3.5

Rada obce Vendryně schválila f. Elektroinstalace Baron Kazimierz, Vendryně 1063, na dodávku pod označením „Výměna el. radiátorů v MŠ Vendryně“.

22/95/3.6

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky na výměnu osvětlení v 1.NP Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, firmě Bielesz B + S, s.r.o., se sídlem Bystřice 1434, 739 95 Bystřice, za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem objednávky.

22/95/3.7

Rada obce Vendryně schválila zadání zakázky na zhotovení sádrokartonových podhledů v 1. NP Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, firmě Bielesz B + S, s.r.o., se sídlem Bystřice 1434, 739 95 Bystřice, za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem objednávky.

 

Ve Vendryni dne 15. června 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č. 95/2022

RO_95_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,52 kB
Datum vložení: 30. 6. 2022 8:05
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2022 15:38
Autor: Miroslav Slaninák