...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 93 - 18.5.2022

USNESENÍ RO č. 93 - 18.5.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 18. května 2022

USNESENÍ č. 93

z jednání Rady obce Vendryně dne 18. května 2022

22/93/1

Rada obce Vendryně schválila program 93. schůze rady obce. 

22/93/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/93/3.1

Rada obce Vendryně schválila firmu E+M plus spol. s r.o., Na řečišti 341, 739 25 Sviadnov, na opravu poplachového zabezpečovacího a tísňového systémuv budově MŠ Vendryně č. 1 za nabídkovou cenu 46 960,00 Kč bez DPH.

22/93/3.2

Rada obce Vendryně schválila Smlouvu o poskytování servisních služeb a Smlouvu o zajištění užívání SIM karty se společností Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00, Brno.

22/93/3.3

Rada obce Vendryně schválila odpisový plán DHM Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na rok 2022.

22/93/3.4.1

Rada obce Vendryně schválila účetní uzávěrky příspěvkových organizací obce:

  • Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace
  • Mateřská škola Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021.

 

22/93/3.4.2

Rada obce Vendryně schválila výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2021 a souhlasí s rozdělením zlepšených výsledků hospodaření do jednotlivých fondů dle přiloženého návrhu.

22/93/3.5

Rada obce Vendryně projednala a doporučuje zastupitelstvu obce schválit Návrh závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2021.

22/93/3.6

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. VI na rok 2022.

22/93/3.7

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP – 12-8027795/01, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy nadzemní vedení NN pod označením „Vendryně č. parc. 1823/3 NNk  IP-12-8027795, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 1608 v k. ú. Vendryně,  který je ve vlastnictví obce (lokalita u bývalé norčí farmy).

22/93/3.8

Rada obce Vendryně schválila zrušení služeb CCS Praha a.s. a zřízení účtu u banky Fio banka a.s. včetně vydání 2 ks platebních karet.

 

22/93/3.9

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání komise kultury a sportu konané dne 04.05.2022. 

 

Ve Vendryni dne 18. května 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.93/2022

RO_93_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,88 kB
Datum vložení: 2. 6. 2022 7:20
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2022 7:23
Autor: Miroslav Slaninák