...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 88 - 9.3.2022

USNESENÍ RO č. 88 - 9.3.2022 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 9. března 2022

USNESENÍ č. 88

z jednání Rady obce Vendryně dne 9. března 2022

22/88/1

Rada obce Vendryně schválila program 88. schůze rady obce. 

22/88/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

22/88/3.1

Rada obce Vendryně schválila vyjádření potřebnosti rozvoje kapacity terénní služby LYDIE, raná péče (identifikátor 5283141) Slezské diakonie, za účelem poskytování sociálních služeb pro občany obce Vendryně a závazku ke spoluúčasti na pokrytí provozní ztráty, v souladu s podmínkami Střednědobého plánu MSK, ve výši 5 000 Kč/1 uživatel (rodina) na rok 2022.

22/88/3.2

Rada obce Vendryně schválila nabídku „O2 PROfi“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s operátorem O2.  

22/88/3.3

Rada obce Vendryně schválila Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni 31.12.2021, v průběhu které nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

22/88/3.4

Rada obce Vendryně schválila Ing. Lenku Ondráčkovou, Tyršova 97, 747 92 Háj ve Slezsku – Lhota, IČO: 60952458 a Ing. Romana Čecháka, Horní Tošanovice 160, 739 53 Hnojník, IČO: 05782856 jako autorský dozor stavby „Stezka pro chodce  a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“, financované ze Státního fondu dopravní infrastruktury – ISPROFOND 5818510059, a uložila referentce projektů zajištění objednávek.

22/88/3.5

Rada obce Vendryně schválila firmu Madesta Group s.r.o., Dolní Líštná 433, 739 61 Třinec, IČ 47679646, jako dodavatele služby pod označením „Výkon TDI u stavby Stezka pro cyklisty a chodce Vendryně-Třinec, Dolní Líštná“, za nabídkovou cenu, schválila Příkazní smlouvu na tuto službu a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

22/88/3.6

Rada obce Vendryně schválila firmu HR TECHNOLOGY s.r.o., Vendryně 1025, 739 94, IČ 28621948, na dodavatele služby pod označením „Koordinátor BOZP u stavby Stezka pro cyklisty a chodce Vendryně-Třinec, Dolní Líštná“, za nabídkovou cenu.

22/88/3.7

Rada obce Vendryně schválila uzavření PACHTOVNÍ SMLOUVY – POZEMEK dle ustanovení § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

22/88/3.8

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby, pro realizaci stavby Vodovodní přípojky, stavbou dojde k dotčení pozemku parc. č.  4556/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší).

22/88/3.9

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí věcného daru panu B. Z., občanovi Vendryně, v hodnotě dle zápisu.

22/88/3.10

Rada obce Vendryně schválila zařazení projektových záměrů „Virtuální realita ve výuce na Základní škole Vendryně“, „Zastřešení venkovního hřiště u ZŠ“ a „Rozšíření zázemí tělocvičny u ZŠ“, do Strategického rámce MAP v ORP Třinec do roku 2027.“

 

Ve Vendryni dne 9. března 2022

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.88/2022

ro_88_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,66 kB
Datum vložení: 24. 3. 2022 9:44
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2022 9:46
Autor: Miroslav Slaninák