...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 80 - 24.11.2021

USNESENÍ RO č. 80 1

z jednání Rady obce Vendryně dne 24. listopadu 2021

USNESENÍ č. 80

z jednání Rady obce Vendryně dne 24. listopadu 2021

 

 

21/80/1

Rada obce Vendryně schválila program 80. schůze rady obce. 

21/80/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

21/80/3.1

Rada obce Vendryně projednala a doporučila Zastupitelstvu obce Vendryně schválit Návrh rozpočtu obce Vendryně na rok 2022.

21/80/3.2

Rada obce Vendryně projednala a doporučila Zastupitelstvu obce Vendryně schválit Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro období 2023-2027.

21/80/3.3

Rada obce Vendryně schválila žádost o vyřazení majetku z evidence Mateřské školy - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/80/3.4

Rada obce Vendryně schválila žádosti o vyřazení majetku z evidence Mateřské školy Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace.

21/80/3.5

Rada obce Vendryně schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně č.1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/80/3.6

Rada obce Vendryně schválila žádost o rozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

 

21/80/3.7

Rada obce Vendryně schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/80/3.8

Rada obce Vendryně schválila mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavě Buré, ve výši dle zápisu.

21/80/3.9

Rada obce Vendryně schválila uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o zpracování výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce č. 2017/13/021/Ra se statutárním městem Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/80/3.10

Rada obce Vendryně schválila mimořádnou odměnu řediteli Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofu Gąsiorowskému, ve výši dle zápisu.

21/80/3.11

Rada obce Vendryně schválila vyřazení majetku z evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 20 838,00 Kč k 25.11.2021 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

21/80/3.12

Rada obce Vendryně schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8027769/VB2, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN „Vendryně, parc. č. 2658/2“, stavbou došlo k dotčení pozemků p. č. 2637, 2660/1, v k.ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Konečná, pí Dideková).

 

Ve Vendryni dne 24. listopadu 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.80/2021

RO_80_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,81 kB
Datum vložení: 9. 12. 2021 10:22
Datum poslední aktualizace: 9. 12. 2021 10:24
Autor: Miroslav Slaninák