...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 92 - 30.10.2017

USNESENÍ č. 92 - 16.10.2017 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. října 2017

USNESENÍ č. 92

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. října 2017


 

17/92/1.1       Rada obce schválila program 92. schůze Rady obce. 

17/92/1.2      Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 91 ze dne 16. října 2017.

17/92/2         Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

17/92/3.1      Rada obce schválila plán inventur pro rok 2017 včetně harmonogramu prací spojených s přípravou a průběhem provedení inventarizace k 31. 12. 2017 a pověřuje starostu obce podpisem Plánu inventur pro rok 2017.

17/92/3.2     Rada obce schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu se státním podnikem Povodí Odry, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,  stavba „PD – rekonstrukce opěrné zdi na MK V6 kolem vodního toku ve Vendryni, poblíž RD č. p. 113“  bude provedena na pozemcích parc. č. 4568/6 a 4568/48.

17/92/3.3     Rada obce schválila ukončení Dohody o provedení práce s paní Skevopulosovou na provádění odpisů obecních vodoměrů ke dni 31. 10. 2017 a zároveň schválila upravené znění dosavadní Dohody o provedení práce na provádění odpisů obecních vodoměrů s paní Bilkovou, a to s platností od 1. 11. 2017.

17/92/3.4     Rada obce schválila návrh dohody o partnerské spolupráci na zimní sezónu

2017 – 2018 s oddílem běžeckého lyžování TJ TŽ Třinec. Požadavkem je částečná finanční kompenzace na pohonné hmoty a propagace lyžařského sportu na veřejnosti

17/92/3.5     Rada obce vzala na vědomí zápis z Komise kultury a sportu, konané dne 11. 10. 2017.

17/92/3.6     Rada obce schválila nákup vína, na Vánoční zpívání u stromečku, které se uskuteční 5. 12. 2017.

17/92/3.7    Rada obce schválila nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací obce Vendryně na základě nařízení vlády č. 340 Sb. ze dne 25. 9. 2017.

17/92/3.8     Rada obce schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu: č IE-12-8005453/004 pro realizaci stavby přeložení a úpravy distribuční sítě pod označením „Vendryně, K cihelně, obnova DTS FM_7653, IE-12-8005453  stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 2522 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita pod Prašivou).

17/92/3.9.1       Rada obce schválila na základě doporučení výběrové komise firmu Strojírny a stavby Třinec a.s., Průmyslová 1038, Staré město, 739 61 Třinec, jako zhotovitele zakázky pod názvem „DPS Zaolší – zpevněné manipulační plochy“ za nabídkovou cenu, uzavření Smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

17/92/3.9.2       Rada obce schválila cenovou nabídku p. Ing. Michala Twardzika na výkon technického dozoru investora k zakázce „DPS Zaolší – zpevněné manipulační plochy“.

17/92/3.10        Rada obce schválila nařízení 1/2017 O zimní údržbě a plán zimní údržby pro sezónu 2017/2018.

17/92/3.11         Rada obce schválila za určitých podmínek provedení úpravy příkopu podél MK Z4, tak aby byl zajištěn přístup k pozemku p. č. 4045/1 a 4046/1 oba v k. ú. Vendryně za účelem jejich údržby.

17/92/3.12         Rada obce bere na vědomí Darovací smlouvu na pozemky pod MK V 4.2 a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.

17/92/3.13         Rada obce bere na vědomí nabídku daru pozemků pod MK B 2.2 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení záměru přijetí tohoto daru za předpokladu, že bude změněna kultura pozemků a pozemky nebudou v zástavě bank.

17/92/3.14         Rada obce bere na vědomí zápis z Komise dopravy a místního hospodářství z jednání dne 11. 10. 2017.   

17/92/3.15         Rada obce schválila vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa.

17/92/3.16         Rada obce schválila vzor ukončení Smlouvy o nájmu hrobového místa dohodou.

17/92/3.17         Rada obce udělila souhlas nájemcům hrobových míst na pohřebištích ve Vendryni s umisťováním uren zemřelých za předpokladu doložení všech požadovaných dokumentů stanovených v novele zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nutných k jejich evidenci.

17/92/3.18         Rada obce bere na vědomí Kupní smlouvu na budovu č. p. 722, včetně pozemků a doporučuje ke schválení na zastupitelstvu obce.

17/92/3.19         Rada obce bere na vědomí předloženou studii „Garáže technických služeb obce Vendryně, parc. č. 2859.

17/92/3.20         Rada obce bere na vědomí nabídku firmy Geomorava s.r.o. na Mapový informační systém START obce Vendryně.

17/92/3.21          Rada obce schválila ukončení Smlouvy o specifických zdravotních službách s MUDr. Jolanou Kawulokovou ke dni 31. 10. 2017 a zároveň schválila uzavření Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Halinou Plitkovou, a to splatností od 1. 11. 2017.

 

Ve Vendryni dne 30. října 2017

 

 

Bohuslav Raszka

  starosta obce

 

 Milan Zakřevský

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.92/2017

USNESENÍ RO_92_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,51 kB
Datum vložení: 21. 11. 2017 10:07
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2017 10:19
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -3/-7 °C