...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 46 - 9.5.2016

USNESENÍ č. 46 - 9.5.2016

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. května 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 46

ze schůze Rady Obce Vendryně dne  9. května 2016

 

16/46/1.1      Rada obce schválila program 46. schůze Rady obce. 

16/46/1.2      Rada obce schválila znění usnesení a zápis z Rady obce č. 45 ze dne 25. 04. 2016.       

16/46/2         Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

16/46/3.1      Rada obce zamítla možnost reklamní nabídky inzerce v novinách 5plus2.

16/46/3.2      Rada obce schválila  finanční dar a zároveň i darovací smlouvu  na zřízení Babyboxu v Ostravě a pověřuje starostu podpisem.

16/46/3.3      Rada obce schválila mimořádnou odměnu pro ředitelku Polské základní školy ve Vendryni.

16/46/3.4      Rada obce vzala na vědomí zápis ze sociální komise ze dne 4. 5. 2016.

16/46/3.5      Rada obce schválila konání Vendryňského kotáru 2016.

16/46/3.6      Rada obce schválila firmu Waloszek Třinec na provádění servisních prohlídek na plynové kotle.

16/46/3.7      Rada obce schválila zakázku malého rozsahu na opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2016.

16/46/3.8      Rada obce jmenuje výběrovou komisi na zakázku malého rozsahu na opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2016.

16/46/3.9      Rada obce  schválila stavební dozor na zakázku malého rozsahu na opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2016  Ing. Váňovou Sylvu.

16/46/3.10    Rada obce bere na vědomí žádost občana o prošetření stavu a úpravu dotrubnění příkopu kolem místní obecní komunikace a postupuje dále k prošetření dopravní komisi.

16/46/3.11    Rada obce schválila zpracování projektové dokumentace u firmy Safe Trees,  s.r.o., se sídlem Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice,  za účelem podání žádosti z Operačního programu životního prostředí na ozelenění valu za Vendryňským parkem.                  

16/46/3.12    Rada obce bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí a  zemědělství, konané dne 27. 4. 2016.

16/46/3.13    Rada obce bere na vědomí zápis z jednání stavební komise, konané dne  4. 5. 2016.

16/46/3.14    Rada obce schválila znění odborného vyjádření k žádosti o náhradu za změnu  v území manželů Jasinských.

16/46/3.15    Rada obce jmenuje  Ing. Janu Stonawskou za členku do komise životního  prostředí a zemědělství.

16/46/3.16    Rada obce schválila uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8018307/2“, pro realizaci  stavby přípojky NN pro RD pod označením „Vendryně 4057/13, Jaraczová,  příp.kNN“, stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 4556/1 v k.ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce /lokalita Zaolší/.

16/46/3.17    Rada obce schválila „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“, kde  oprávněný ze služebnosti bude realizovat stavbu podzemního komunikačního  vedení veřejné komunikační sítě pod označením „11010-056868_CG5M_FRMI_FMVED_OK“, touto stavbou dojde k dotčení pozemku  p.č. 3083/1 k.ú. Vendryně, ve vlastnictví obce /lokalita u Czytelny/.

16/46/3.18    Rada obce schválila po průzkumu trhu, zadání zakázky na zpracování  projektové dokumentace stavby „Přístavba šaten ČZŠ ve Vendryni“, f. DELTA   Třinec, s.r.o., za nabídkovou cenu.

16/46/3.19    Rada obce schválila cenovou nabídku na zpracování posouzení změny č. 1   ÚP Vendryně z hlediska krajinného rázu f. Vorel, se sídlem Nevanova 1066/52,    Praha 6, 163 00. za nabídkovou cenu.

16/46/3.20     Rada obce schválila cenu 20 Kč za 1 běžný metr věcného břemene služebnosti  inženýrské sítě, dle opatření č. 1/2013 u občana Trombika a Zientka.     

16/46/4          Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

16/46/4.1       Rada obce schválila zakoupení mulčovacího stroje Goliath SECO za  nabídkovou cenu.

 

Vendryně dne 09. 05. 2016

 

Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

     starosta obce                                 místostarosta obce

Datum vložení: 25. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2017 4:14
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce