...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 39 - 15.2.2016

USNESENÍ č. 39 - 15.2.2016

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 15. února 2016

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


USNESENÍ č. 39

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 15. února 2016


 

16/39/1.1         Rada obce schválila program 39. schůze Rady obce. 

16/39/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis z mimořádné Rady obce č. 38 ze dne 11. 02. 2016  a z Rady č. 37, ze dne 1.2.2016.    

16/39/2            Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

16/39/3.1         Rada obce schválila vyřazení majetku z evidence dlouhodobého drobného hmotného majetku a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek k 29.2.2016 dle seznamu a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

16/39/3.2         Rada obce vzala na vědomí Dodatek č. 4 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska a úplné znění Stanov Sdružení obcí Jablunkovska a doporučuje zastupitelstvu oba dokumenty schválit.

16/39/3.3         Rada obce schválila finanční dar pro Slezskou diakonii – TABITA a doporučuje zastupitelstvu schválit Darovací smlouvu.

16/39/3.4         Rada obce vzala na vědomí zápis ze sociální komise ze dne 10.2.2016 a pověřuje p.starostu+místostarostu sjednat schůzku s p.Fojcikem /taxislužba Hadžo/.

16/39/3.5         Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Ing. Marta Dadoková, se sídlem Beskydská 725, Třinec, na vypracování projektové dokumentace na Veřejné osvětlení chodníku k akci „Chodník od školy k „Czytelni“Vendryně.

16/39/3.6        Rada obce vzala na vědomí zápis z komise životního prostředí a zemědělství ze dne 20.1.2016.

16/39/3.7        Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu ochránců přírody a krajiny ZD Nový Jičín, Záchranné stanice a Dům přírody Poodří.

16/39/3.8        Rada obce schválila Smlouvu o právu k provedení stavby, ve věci realizace stavby „Vodovodní přípojka pro RD č.p. 395, k.ú.Vendryně“, stavba zasáhne na pozemek p.č. 1401 – ostatní plocha v k.ú. Vendryně, který je v majetku obce Vendryně /lokalita Prašivianka, U Majky/.

16/39/3.9        Rada obce schválila Opatření č. 3/2016 – Pravidla pro odchyt volně pobíhajících psů na území Obce Vendryně.

16/39/3.10      Rada obce souhlasí s překlopem části MK B6 p.p.č. 1401 v k.ú. Vendryně z důvodu zřízení vodovodní přípojky k RD č.p. 460.

16/39/3.11      Rada obce bere na vědomí upozornění dle § 15 zák.č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a ukládá provést změny DZ dle doporučení policie – zodp. P. Minaříková.

16/39/3.12       Rada obce bere na vědomí stanovené nosnosti mostů a propustí určených k rekonstrukci či opravě komisí dopravy a doporučení technika Šmída na zatížitelnost konstrukce 22 tun, a výhradní nosnost 40 t a ukládá nosnosti konzultovat s firmou Stavby a statika Třinec. Zodp. P. Minaříková.

16/39/3.13     Rada obce bere na vědomí zápis z komise dopravy a místního hospodářství ze dne 10.2.2016.

16/39/3.14     Rada obce schválila opravu jednoho světelného bodu u Zobawy a opravu dalších 4 světelných bodů na Zaolší.

16/39/3.15     Rada obce vzala na vědomí stížnost občana a návrh na možné řešení – dále bude projednáno na zastupitelstvu.

16/39/3.16     Rada obce schválila Dohodu o provedení práce pro p. Zamarskou.

16/39/3.17     Rada obce projednala Strategický plán, který bude dále řešen na zastupitelstvu.

16/39/3.18     Rada obce schválila výši vstupného na Vendryňský karneval.

16/39/3.19     Rada obce připravila úpravu pravidel fondu rozvoje bydlení a doporučila zastupitelstvu ke schválení.

16/39/3.20    Rada obce vzala na vědomí informaci ohledně nevhodného chování žáků ze ZŠ české a polské.

16/39/3.21    Rada obce schválila zakoupení fotopastí.

16/39/4         Rada obce vzala na vědomí připomínky členů Rady.

16/39/4.1      Rada obce vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2015.

16/39/4.2      Rada obce doporučila poptat firmy na zakoupení dopravního zrcadla.                Zodp. P. Minaříková

 

Vendryně dne 15. 02. 2016

 

Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

  starosta obce                                  místostarosta obce

Datum vložení: 2. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2017 6:13
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1
10 11 12 13 14 15
2
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce