...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 116 - 10.10.2018

USNESENÍ č. 114 - 5.9.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 10. října 2018

USNESENÍ č. 116

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 10. října 2018


18/116/1.1       Rada obce schvaluje program 116. schůze Rady obce. 

18/116/1.2         Rada obce schvaluje znění usnesení a zápis Rady obce č. 115 ze dne 26. září 2018.

18/116/2          Rada obce bere na vědomí informace starosty o jednáních od minulé rady.

18/116/3.1.1    Rada obce bere na vědomí cenové nabídky oslovených firem na provádění zimní údržby pro sezónu 2018/2019, schvaluje uzavření smluv s  firmami NETIS a.s. Návsí, Marosz, Trombik a Smolo a pověřuje starostu podpisem.

18/116/3.1.2    Rada obce ukládá zpracovat nařízení o zimní údržbě pro sezónu 2018/2019, včetně plánu zimní údržby.

18/116/3.1.3    Rada obce schvaluje provádět zimní údržbu k domu čp. 168 a ukládá toto zařadit do plánu zimní údržby.

18/116/3.2.1    Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise.

18/116/3.2.2    Rada obce schvaluje finanční dar 5 000,- Kč Nemocnici Třinec, p.o. se sídlem Kaštanová 268 Třinec na pomůcky dle žádosti.

18/116/3.2.3    Rada obce schvaluje finanční dar 15 000,- Kč Centru sociální pomoci Třinec na služby dle žádosti.

18/116/3.3       Rada obce schvaluje žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, p.o. o přerozdělení mzdových prostředků.

18/116/3.4       Rada obce schvaluje finanční dar pro 4 žáky Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně na lyžařský výcvik, který se uskuteční v lednu 2019.

18/116/3.5       Rada obce souhlasí s přijímáním věcných a finančních darů od fyzických a právnických osob na sportovní akci Zjazd Gwiaździsty 2019 na žádost ředitele Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně Mgr. Gąsiorowského.

18/116/3.6       Rada obce bere na vědomí Výroční zprávu Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně za školní rok 2017/2018.

18/116/3.7       Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. IX na rok 2018.

18/116/3.8       Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – č. sml. 7700071926, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu plynárenského zařízení „RekoMS Lyžbice-Vendryně, NP 266690, číslo stavby: 7700071926“,  stavbou došlo k  dotčení pozemku ve vlastnictví obce p.č. 144 v k.ú. Vendryně v délce 2,56m (lokalita za Hondou).

18/116/3.9       Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8020945/1, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční elektrizační soustavy podzemního vedení NN „Vendryně, 3355/9, Kantor, příp. NNk“, stavbou dojde k dotčení pozemku p.č. 2787 v k.ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Na Ščuře).

18/116/3.10     Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-8013561/1, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční elektrizační soustavy podzemního vedení NN „Vendryně, 3357/2, Turoňová NNv+NNk“,  stavbou dojde  k  dotčení pozemků  p.č. 2787 a 3370/1 v k.ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita Na Ščuře).

18/116/3.11     Rada obce vydává souhlas Obci Bystřice k vypouštění odpadních vod na obecní kanalizaci ve správě obce Vendryně.

18/116/3.12     Rada obce schvaluje v obecním zájmu proplacení poplatků za zrušení zástavního práva k pozemkům p.č. 573/3, 575/4, 576/5 k.ú. Vendryně.

18/116/3.13     Rada obce bere na vědomí cenové nabídky k ozelenění pozemku pč. 787/1, schvaluje nabídku Ing. Sylvie Turoňové a pověřuje starostu podpisem smlouvy na toto dílo.

18/116/3.14     Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy T-PRINT, s.r.o., Průmyslová 1003, 739 65 Třinec, IČ: 47972807 na dodávku kalendářů pro rok 2019.

18/116/3.15     Rada obce bere na vědomí zápisy do kroniky za r. 2015, 2016 a 2017 a postupuje je k projednání Kulturní komisi.

18/116/3.16     Rada obce bere na vědomí informaci o ukončení výkonu práva myslivosti v honitbě Vendryně-Prašivá zaslanou Magistrátem města Třince.

18/116/3.17     Rada obce bere na vědomí cenové nabídky na opravu dláždění u márnice na katolickém hřbitově, schvaluje nabídku firmy Kachlík House a pověřuje starostu podpisem smlouvy na toto dílo.

      Ve Vendryni dne 10. října 2018

 

Bohuslav Raszka                         Milan Zakřevský

  starosta obce                           místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.116/2018

RO_116_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,19 kB
Datum vložení: 28. 10. 2018 13:53
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 10:35
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -3/-7 °C