...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 105 - 9.5.2018

USNESENÍ č. 105 - 9.5.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. května 2018

USNESENÍ č. 105

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 9. května 2018


 

18/105/1.1          Rada obce schválila program 105. schůze Rady obce. 

18/105/1.2         Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 104 ze dne 25. dubna 2018.

18/105/2          Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/105/3.1       Rada obce schválila navýšit kapacitu školní jídelny ze současných 350 na 400 strávníků Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek.

18/105/3.2       Rada obce uložila zjistit majitele pozemku, na kterém stojí plot u zastávky „Moržol“ v souvislosti s podanou žádostí o jeho opravu.

18/105/3.3      Rada obce schválila přidělit prostory bývalé večerky v budově hasičské zbrojnice k užívání jednotce a sboru dobrovolných hasičů Vendryně.                       

18/105/3.4      Rada obce schválila přijetí brigádníků na letní měsíce roku 2018 tak, jak je uvedeno v zápisu.

18/105/3.5      Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. V na rok 2018.

18/105/3.6      Rada obce vzala na vědomí Protokol o kontrole č. 693/18/886 ohledně plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

18/105/3.7      Rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Vaverkové na zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby pod označením „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec –Dolní Líštná - DSP“, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/105/3.8      Rada obce schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8019633, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční elektrizační soustavy nadzemního vedení NN  “Vendryně, Heczko kNN“,  stavbou dojde  k  dotčení pozemku  p.č. 3994 v k.ú. Vendryně, který je ve vlastnictví  obce (lokalita Zaolší).

18/105/3.9      Rada obce schválila opravu odtokového kanálu před RD č.p.353 formou položení ekodrenu.

18/105/3.10    Rada obce schválila zaregistrováni obce na portálu WiFi4EU a následné podání žádosti o dotaci.

18/105/3.11.1 Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“ k projektu s názvem „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec““ předloženého ke spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (dále též „OPŽP“) CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050 a zároveň schválila obeslání 3 firem s výzvou k podání cenové nabídky do této veřejné zakázky. Jedná se o firmy: KOŇAŘÍK Zeleň, s.r.o. Třinec, TURPIL.CZ Třinec a ZAHRADNICTVÍ ŠIMKOVÁ S.R.O. Bytřice nad Olší.

18/105/3.11.2  Rada obce schválila výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu na Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“ k projektu s názvem „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec“ předloženého ke spolufinancování z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 (dále též „OPŽP“) CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006050, ve složení: David Peprník, Milan Zakřevský, Ivana Buzková, náhradníci: Jana Stonavská, Renata Martynková, Bohuslav Raszka.

18/105/3.12.1  Rada obce schválila vyhlášení výběrového řízení a zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na dodávku a instalaci IT vybavení včetně úpravy učebny s názvem „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“ k projektu „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175 předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“) a zároveň schválila obeslání 3 firem s výzvou k podání cenové nabídky do této veřejné zakázky. Jedná se o firmy: ARION spol. s r.o., Praha, Toras marketing s.r.o., Český Těšín, Ing. Zbigniew Zahradnik, Střítež.

18/105/3.12.2  Rada obce schválila výběrovou komisi k zakázce malého rozsahu na dodávku a instalaci IT vybavení včetně úpravy učebny s názvem „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“ k projektu „Modernizace ICT a odborné učebny počítačů“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008175 předloženého ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu (dále též „IROP“)ve složení: Mgr. Bohuslava Burá, Mgr. Alena Bazgierová, Ivana Buzková, náhradníci: Ing. Bronislav Zawada, Mirek Slaninák, Milan Zakřevský.

18/105/3.13 Rada obce schválila žádost předsedkyně Bytového družstva Vendryně 500 o povolení zabudování balkonových dveří v bytovém domě č. 1025

18/105/3.14 Rada obce schválila jednorázový finanční dar Bytovému družstvu Vendryně 500, na zakoupení benzínové sekačky pověřuje starostu podpisem smlouvy.

18/105/3.15 Rada obce schválila finanční dar řediteli PZŠ Vendryně 234 u příležitosti jeho životního jubilea tak, jak je uvedeno v zápise.

18/105/4.1 Rada obce uložila, projednat s ředitelkami všech MŠ v obci, zajištění prázdninového provozu. Zodp. Starosta

18/105/4.2 Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady

           

 

Ve Vendryni dne 9. května 2018

 

 

Bohuslav Raszka                       Milan Zakřevský

    starosta obce                       místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.105/2018

usneseni_ro_105_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,22 kB
Datum vložení: 28. 5. 2018 7:45
Datum poslední aktualizace: 28. 5. 2018 7:49
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
1
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 8. 12. 2022
oblačno 5 °C 1 °C
pátek 9. 12. déšť se sněhem 4/1 °C
sobota 10. 12. mírné sněžení 0/-4 °C
neděle 11. 12. sněžení -3/-7 °C