...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ č. 101 - 14.3.2018

USNESENÍ č. 101 - 28.2.2018 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 14. března 2018

USNESENÍ č. 101

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 14. března 2018


18/101/1.1    Rada obce schválila program 101. schůze Rady obce. 

18/101/1.2    Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 100 ze dne 28. února 2018.

18/101/2.1    Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/101/3.1  Rada vzala na vědomí návrh občanů na směnu pozemků p.č. 3615/29, 3615/31, 3615/27 a část 3615/14 za část obecního pozemku p.č. 3615/15 a uložila starostovi, projednat návrh s právníkem obce.

18/101/3.2  Rada obce schválila cenovou nabídku fa Ing. Sylvie Turoňová, sídlem Konská 359, Třinec, na zpracování projektové dokumentace akce Návrh zeleně – parcelní číslo 787/1 v k.ú. Vendryně.

18/101/3.3      Rada obce schválila vyřazení majetku z evidence dlouhodobého drobného hmotného majetku v účetní pořizovací ceně 20 838,00 Kč a z operativní evidence drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 30 643,50 Kč k 15. 3. 2018 a předání tohoto majetku vyřazeného z evidence na místo sběrného dvora v Třinci a na místo zpětného odběru elektrozařízení zřízeného u Staré školy.

18/101/3.4      Rada obce vzala na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

18/101/3.5   Rada obce schválila cenovou nabídku firmy Ing. Miroslav Kučerka, sídlem Náměstí Míru 1, 60 200 Brno, IČO: 12184993 na výrobu 100 ks upomínkových předmětů – svíček.

18/101/3.6  Rada obce vzala na vědomí seznam plánovaných akcí na rok 2018 pořádaných v areálu Vendryňského parku a mimo areál Vendryňského parku a doporučuje k projednání na Zastupitelstvo obce.

18/101/3.7   Rada obce schválila cenovou nabídku firmy PROFIBA s.r.o., Venkovní vybavení pro města a obce, sídlem Kaly 54, 594 55 Dolní Loučky, IČ: 29362083 na nákup venkovních laviček a odpadkových košů.

18/101/3.8   Rada obce schválila přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Pořízení nového automobilu pro zdokonalení sociálních služeb v obci Vendryně“.

18/101/3.9   Rada obce vzala na vědomí žádost občanů na směnu pozemků p.č. 3110/24 za pozemek p.č. 2854/1 ve vlastnictví obce a uložila starostovi, projednat návrh s právníkem obce.

18/101/3.10   Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí a zemědělství konané dne 28. 2. 2018 na OÚ Vendryně.

18/101/3.11  Rada obce schválila žádost Českého svazu ochránců přírody ZK Nový Jičín, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, o finanční příspěvek na provoz stanice v Bartošovicích ve výši 3.000,-Kč, na základě doporučení komise ŽPaZ.

18/101/3.12  Rada obce schválila zakoupení 38 sad košů o objemu cca 10 l pro třídění odpadů v české a polské Základní škole, dle doporučení komise ŽPaZ.

18/101/3.13  Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání komise kultury a sportu ze dne 28. února 2018.

18/101/3.14  Rada obce schválila cenovou nabídku fa Projekční kancelář lay-otu s.r.o., sídlem Nám. Svobody 527, Třinec, na zhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS+RZP akce „Rekonstrukce bytů Vendryně č.p. 722, včetně HB“.

18/101/3.15  Rada obce schválila nabídku fa Nehlsen Třinec, s.r.o. na dvouměsíční pronájem kontejneru na biodpad, který bude umístěn na kraji parkoviště na Čornovském.

18/101/3.16  Rada vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce o provedené kontrole ve dnech 23.1.2018 – 25. 1. 2018 v Polské základní škole, Vendryně 234.

18/101/3.17  Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce, schválit žádost farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, o dotační pomoc na realizaci novelizace hřbitovní kaple ve Vendryni ve výši 100.000,-Kč.

18/101/3.18  Rada obce vzala na vědomí záměr spolku Návrat ke kořenům z.s., sídlem Vendryně 150, provozovat v obci Vendryni lesní klub Káňata a uložila, pozvat předsedkyni spolku k projednání podané žádosti o finanční podporu na schůzi rady obce.

18/101/3.19  Rada obce vzala na vědomí porovnání všech položek výpočtu ceny stočného za rok 2017.

18/101/3.20  Rada obce schvaluje ceník poskytovaných služeb OÚ Vendryně s platností od 15. 3. 2018.

18/101/3.21  Rada obce schvaluje uplatnění ceny stočného ve výši 38,85 Kč včetně DPH pro rok 2018 s účinností od   1. ledna 2018.

18/101/3.22  Rada vzala na vědomí dopis ředitele Muzea Těšínska ve věci opravného vydání publikace „Historie a současnost obce Vendryně“ a uložila starostovi, svolat schůzku redakční rady s vydavatelem publikace.

18/101/3.23  Rada obce schválila SMLOUVU O DODÁVCE VODY Z VODOVODU VV číslo 6295/18/1 uzavřenou mezi SmVak, Ostrava a.s., sídlem 28. října 1235/169 Ostrava jako dodavatelem a Obcí Vendryně jako odběratelem.

18/101/3.24  Rada obce schválila každoroční nákup květin a finanční příspěvek ke Dni učitelů tak, jak je uvedeno v zápisu.

18/101/4       Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

 

Ve Vendryni dne 14. března 2018

 

Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

   starosta obce                                  místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.101/2018

usneseni_ro_101_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 224,9 kB
Datum vložení: 29. 3. 2018 13:51
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2018 13:54
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 10. 2023
zataženo 17 °C 8 °C
pátek 6. 10. zataženo 18/11 °C
sobota 7. 10. slabý déšť 17/10 °C
neděle 8. 10. slabý déšť 14/5 °C