Nawigacja

Wybierz język

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Zawartość

Formuláře a žádosti

Stavební úřad

Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního - ve formátu .DOC

Podnět ( žádost ) na pořízení změny územního plánu - ve formátu .DOC

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu dle zák. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů  - ve formátu .DOC

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - ve formátu .DOC

Sociální náležitosti

Žádost o umístění do DPS - ve formátu .DOC

Návrh na zavedení pečovatelské služby - dovoz obědů - ve formátu .DOC

Životní prostředí

Oznámení o provedení kácení dřevin - ve formátu .DOC

Oznámení o kácení dřevin mimo les - ve formátu .DOC

Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les - ve formátu .DOC

Vnitřní správa obce

Oznámení o konání akce - ve formátu .DOC

Zrušení hrobového místa - ve formátu .DOC