Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 98 - 31.1.2018

Typ: ostatní
 USNESENÍ č. 97 - 31.1.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 31. ledna 2018

USNESENÍ č. 98

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 31. ledna 2018


18/98/1.1    Rada obce schválila program 98. schůze Rady obce. 

18/98/1.2    Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 97 ze dne 17. ledna 2018.

18/98/2       Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/98/3.1    Rada obce souhlasí se stavbou sjezdu z MK p.č. 4556/1na pozemek p.č. 4373/3, vše v k.ú Vendryně za účelem příjezdu k parkovacímu stání.

18/98/3.2    Rada obce vzala na vědomí porovnání cen kancelářského zboží a dopravního značení a souhlasí uzavřít celoroční objednávky: kancelářské zboží - Koeximpo, spol. s.r.o, a dopravní značení – firma Značení cest s.r.o.

18/98/3.3    Rada obce byla seznámena se žádostmi občanů na umístění zpomalovacích prahů a žádosti zamítla.

18/98/3.4    Rada obce zamítla žádost o umístění dopravního zrcadla při výjezdu z MK Z1.2 na MK Z1.

18/98/3.5    Rada vzala na vědomí výši inflace stanovenou ČSÚ za rok 2017 a rozhodla zvýšit   nájmy bytů a nebytových prostor o míru inflace od 1. 4. 2018.

18/98/3.6    Rada obce schválila zadat celoroční práce v zeleni firmě Karel Turoň – TURPIL.cz, sídlem Oldřichovice 164, Třinec.

18/98/3.7    Rada obce schválila cenovou nabídku firmy HRAT, s.r.o., se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, IČ: 64087352 na zpracování žádosti o dotaci do 7. výzvy MAS Jablunkovsko, IROP, zaměření na Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení, projektu vybavení počítačové učebny a konektivity české ZŠ.

18/98/3.8     Rada obce schválila složení grantové komise: Ing. Lakota Marek – předseda fin. Výboru, David Báča – předseda kontrol. Výboru, Janusz Ondraszek – předseda komise kultury a sportu, Mgr. Alena Bazgierová – členka rady obce, Marcela Pešková – rozpočtář.

18/98/3.9      Rada obce schválila dohodu o provedení práce s p. Ripperovou Irenou na období od 1.2.2018 do 30.11.2018.

18/98/3.10    Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 3. 1. 2018

18/98/4         Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

 

Ve Vendryni dne 31. ledna 2018

 

    Bohuslav Raszka                                Milan Zakřevský

       starosta obce                               místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 19. 2. 2018
Poslední aktualizace: 19. 2. 2018 12:39
Autor: Miroslav Slaninák