Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 96 - 3.1.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 95 - 13.12.2017 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 3. ledna 2018

USNESENÍ č. 96

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 3. ledna 2018


18/96/1.1      Rada obce schválila program 96. schůze Rady obce. 

18/96/1.2      Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 95 ze dne 13. prosince 2017.

18/96/2         Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/96/3.1      Rada obce schválila počet zaměstnanců obce pro rok 2018 tak, jak je uvedeno v předloženém materiálu.

18/96/3.2      Rada obce schválila rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobé výhledy na rok 2019 a 2020.

18/96/3.3     Rada obce schválila platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 1.1.2018, u kterých se jedná o formální změnu podle vyhlášky 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, včetně úpravy osobního ohodnocení ředitelky MŠ-Przedszkole Vendryně 1.

18/96/3.4     Rada obce schválila Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zaměstnancům obce v roce 2018.

18/96/3.5     Rada obce vzala na vědomí oznámení ekonomického ředitele SmVaK Ostrava o úpravě ceny za poskytování údajů od 1. 1. 2018 za jedno odběrné místo.

18/96/3.6     Rada obce vzala na vědomí výsledky voleb do Školské rady Polské základní školy Vendryně 234.

18/96/3.7    Rada obce schválila žádost ředitelky MŠ – Przedszkole Vendryně 1 o přerozdělení ušetřených mzdových prostředků tak, jak je uvedeno v zápisu.

18/96/3.8    Rada obce schválila plán jednání Rady a Zastupitelstva Obce Vendryně pro rok 2018.

18/96/3.9    Rada obce schválila finanční podporu na zorganizování akce pro hendikepované tenisty, která proběhne v areálu Vitality Slezsko v únoru 2018.

18/96/3.10  Rada projednala a schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 531079229 na realizaci stavby „DPS Zaolší – zpevněné manipulační plochy“ uzavřené mezi Obcí Vendryně jako objednatelem a Strojírny a stavby Třinec, a.s. jako zhotovitelem.

18/96/4.1    Rada obce schválila zadat zpracování studie chodníku podél protihlukové zdi komunikace C1, firmě RomanWojtas, Vendryně 154.

18/96/4.2    Rada obce vzala na vědomí připomínky členů rady.

 

Ve vendryni 3. ledna 2018

 

Bohuslav Raszka

starosta obce

 

Milan Zakřevský

místostarosta obce

 

Příloha

Vytvořeno: 1. 2. 2018
Poslední aktualizace: 1. 2. 2018 15:29
Autor: Miroslav Slaninák