Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ č. 107 - 23.5.2018

Typ: ostatní
USNESENÍ č. 107 - 23.5.2018 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 23. května 2018

USNESENÍ č. 107

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 23. května 2018


18/107/1.1     Rada obce schválila program 107. schůze Rady obce. 

18/107/1.2     Rada obce schválila znění usnesení a zápis Rady obce č. 105 ze dne 9. května 2018.

18/107/1.3     Rada obce schválila znění usnesení a zápis mimořádné Rady obce č. 106 ze dne 14. května 2018.

18/107/2        Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

18/107/3.1     Rada obce vzala na vědomí Petici ve věci „Nesouhlas se zrušením obchodu u Czytelnie“ a doporučuje k projednání na zastupitelstvu obce Vendryně.

18/107/3.2     Rada obce schválila odkoupení litinových kamen a průtokového ohřívače z bývalé večerky Jana u Czytelnie za cenu dle zpracovaného posudku.

18/107/3.3     Rada obce vzala na vědomí předložené cenové nabídky a rozhodla objednat výměnu všech vchodových dveří v bytovém domě č. p. 600, včetně všech prací spojených s výměnou, u firmy Ing. Lech Niedoba, Lesní 114, 739 61 Třinec.

18/107/3.4     Rada obce vzala na vědomí výsledky z kontroly stavu pomníku obětem 2. světové války ve Vendryňském parku a rozhodla o opravě tohoto pomníku.

18/107/3.5     Rada obce vzala na vědomí řešení žádosti majitelů fa Honda ve Vendryni a souhlasí s předloženým návrhem dopravního značení. Rada obce ukládá projednat tento návrh s dotčenými orgány a podat žádost o umístění navrženého trvalého dopravního značení.

18/107/3.6      Rada obce vzala na vědomí Darovací smlouvu na pozemky p. č. 2210/1 a 2211/7 oba v k. ú. Vendryně, pod místní komunikací V. 4.2 „Dudys Klus“ a doporučuje k projednání na zastupitelstvu obce.

18/107/3.7       Rada obce vzala na vědomí opravu zvýšení nájmu o nárůst inflace ve třech obecních bytech Vendryně č. p. 600 a schvaluje opravené navýšení nájemného.

18/107/3.8       Rada obce schválila upozornění SS MSK, středisko Frýdek-Místek o ukončení zabezpečení skladování a nakládky posypového materiálu pro provádění zimní údržby a ukládá zajištění nového místa pro skladování a nakládku.

18/107/3.9       Rada obce schválila podepsání Dodatku č. 12 o zavedení a provozování Inteligentního systému nakládání s odpady (ISNO) ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 1998 a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 12.

18/107/3.10     Rada obce schválila účetní závěrky příspěvkových organizací obce:

-  Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

-           Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace

- Mateřská škola Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

- Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

- Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.

18/107/3.11    Rada obce schválila rozdělení hospodářských výsledků za rok 2017 jednotlivých příspěvkových organizací.

18/107/3.12    Rada obce schválila finanční dar pro tři žáky Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na ozdravný pobyt ve škole v přírodě.

18/107/3.13    Rada obce schválila návrh výběrové komise zrušit výběrové řízení k zakázce malého rozsahu na Vegetační úpravy zemního valu „Vendryňský kopec“ k projektu s názvem „Návrh zeleně zemního valu „Vendryňský kopec“, a to z ekonomických důvodů.

18/107/3.14    Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. 1/2018 na pozemcích ve vlastnictví obce Vendryně (čísla pozemků jsou uvedena v zápisu) a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

18/107/3.15    Rada obce schválila žádost jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně na zapůjčení obecního automobilu, k přepravě na odborný kurz. 

18/107/3.16    Rada obce vzala na vědomí informace o opravě malého altánu ve Vendryňském parku.

18/107/3.17    Rada obce vzala na vědomí dohodu ředitelek Mateřské školy č. 1 a Mateřské školy č. 615 o prázdninovém provozu mateřských školek ve Vendryni.

 

Ve Vendryni dne 23. května 2018

 

Bohuslav Raszka                    Milan Zakřevský

  starosta obce                     místostarosta obce


Příloha

Vytvořeno: 13. 6. 2018
Poslední aktualizace: 13. 6. 2018 09:41
Autor: Miroslav Slaninák