...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

6. zasedání ZO - 26.6.2019

6. zasedání ZO - 26.6.2019 1

usnesení

USNESENÍ

6. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 26. 6. 2019


USNESENÍ 2019/6/96

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce.

USNESENÍ 2019/6/97

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Jiřina Motyková a David Peprník.

USNESENÍ 2019/6/98

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu zasedání, kterými jsou:

MAREK LAKOTA A JANUSZ ONDRASZEK.

USNESENÍ 2019/6/99

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem 6. zasedání je Ivana Buzková.

USNESENÍ 2019/6/100

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 5. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 5. 2019.

USNESENÍ 2019/6/101

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva obce č. 5. z 21. 5. 2019.

USNESENÍ 2019/6/102

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO.

USNESENÍ 2019/6/103

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení zmařených a neuskutečněných investic z majetku obce Vendryně v celkové výši 1 438 670,60 Kč, a to:

 • Účet 041/0013 - 120 000,00 Kč – z roku 2003 - dopravní studie průchodu silnice I/11 centrem lokality „Čornovské“ ve Vendryni v řešení příčných vazeb silniční, cyklistické a pěší dopravy přes železniční trať ČD Bohumín-Žilina v úseku mezi mostem přes řeku Olši a lokalitou „Moržol“
 • Účet 041/0020 - 45 199,00 Kč - z roku 2004 - projektová dokumentace pro stavbu „Kanalizace obce Vendryně – dešťová kanalizace“
 • Účet 041/0025 - 900 681,60 Kč – z roku 2009-2010 - Kanalizace obce Vendryně – III. etapa – koncové větve kanalizace
 • Účet 042/0048 - 4 800,00 Kč – z roku 2009 - geometrický plán na nové parkoviště u sportovního areálu Vendryně
 • Účet 042/0054 - 10 480,00 Kč – z roku 2009 - projektová dokumentace stavby veřejného osvětlení ve Vendryni – „VO Bystřické zadky“ a „VO Zaolší od Kalety k Juroszkovi“
 • Účet 042/0056 - 134 400,00 Kč – z roku 2010 - projektová dokumentace „Rozšíření vodovodu Pod Prašivou“
 • Účet 042/0084 - 32 400,00 Kč – z roku 2012 - projektovou dokumentace „Rozšíření vodovodu na Konečnou“
 • Účet 042/0085 - 37 200,00 Kč  - z roku 2012 - projektová dokumentace „Rozšíření vodovodu za MŠ“
 • Účet 042/0088 - 153 510,00 Kč – z roku 2006 - projektová dokumentace „Chodník od Čornovského k Moržolovi“.

USNESENÍ 2019/6/104

 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2018“.
 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2018, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2018“.
 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku za rok 2018, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst. 5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek za rok 2018“.

USNESENÍ 2019/6/105

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Sboru dobrovolných hasičů Vendryně ve výši dle zápisu.

USNESENÍ 2019/6/106

Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu ve věci přijetí daru pozemků pod místní komunikací vedenou v pasportu obce jako B2.2 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

USNESENÍ 2019/6/107

Zastupitelstvo obce neschvaluje nové žádosti (dle zápisu) k přehodnocení stanoviska ZO k jejich zařazení do změny č. 2  Územního plánu Vendryně.

USNESENÍ 2019/6/108

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

Vendryně 26. 6. 2019

 

 

 

 

Návrhová komise:

JIŘINA MOTYKOVÁ bC.

 

DAVID PEPRNÍK

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, dis.

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.6/2019

ZO_6_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 308,39 kB
Datum vložení: 4. 7. 2019 13:08
Datum poslední aktualizace: 4. 7. 2019 13:12
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce