...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

20. zasedání ZO - 8.6.2022

20. zasedání ZO - 8.6.2022 1

usnesení

USNESENÍ

20. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 8. 6. 2022

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348

(ANONYMIZOVANÉ)

USNESENÍ 2022/20/339

Zastupitelstvo obce schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2022/20/340

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Jana Chlebková a Mgr. Roman Zemene.

 

USNESENÍ 2022/20/341

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou:

David Báča a Mgr. Alena Bazgierová

 

USNESENÍ 2022/20/342

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 20. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2022/20/343

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 19. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 2. 3. 2022.

 

USNESENÍ 2022/20/344

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 19. z 2. 3. 2022.

 

USNESENÍ 2022/20/345

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 19. z 2. 3. 2022.

 

USNESENÍ 2022/20/346

1/ Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Vendryně za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vendryně za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

2/ Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Vendryně sestavenou k 31.12.2021.

 

USNESENÍ 2022/347

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar panu………., bytem………., ve výši dle zápisu a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

USNESENÍ 2022/20/348

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh darovací smlouvy - pozemky pod MK NU-2, „lesní cesta do Nýdku“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2022/20/349

Zastupitelstvo obce schvaluje

přijetí daru a uzavření Darovací smlouvY č. FM/6/j/2022/Ch, mezi obcí Vendryně a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeném Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, ve věci darování částí pozemků p. č. 3110/15 a   3224/1 v k. ú. Vendryně do vlastnictví obce Vendryně.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2022/20/350

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru a uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Návsí jako dárcem a obcí Vendryně jako obdarovanou, jejímž předmětem je bezúplatný převod (darování) části dlouhodobého hmotného majetku obce vybudovaného v rámci stavby „Páteřní cyklotrasa Olše – Olza“, jehož nositelem byla Obec Návsí, ale nacházející se mimo jiné i na k. ú. obce Vendryně, včetně veškerého příslušenství a součástí této částí stavby – jedná se o stavbu cyklostezky, značek a vodorovného značení cyklotras.

 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2022/20/351

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VII na rok 2022.

 

USNESENÍ 2022/20/352

Zastupitelstvo obce rozhodlo, v souladu s ustanovením § 27, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů, že obec Vendryně bude tvořit jeden volební obvod pro „volby do zastupitelstev obcí v roce 2022“

 

USNESENÍ 2022/20/353

Zastupitelstvo obce stanoví, v souladu s ustanovením § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů počet 17 členů zastupitelstva obce Vendryně pro volební období 2022 – 2026.

 

USNESENÍ 2022/20/354

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Vendryně č. 2/2022 o nočním klidu.

 

USNESENÍ 2022/20/355

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout zápůjčku z FRB žadateli ………., bytem ………., ve finanční výši dle podané žádosti, odsouhlasené v komisi FRB, viz. přednes.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zápůjčce pro výše uvedeného žadatele.

 

USNESENÍ 2022/20/356

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 10/FV/2022 z 16. 5. 2022.

 

USNESENÍ 2022/20/357

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty.

 

USNESENÍ 2022/20/358

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva.

 

Vendryně  8. 6. 2022

 

 

 

 

Návrhová komise:

JANA CHLEBKOVÁ

 

MGR. ROMAN ZEMENE

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, diS.

 

 

 
Datum vložení: 13. 6. 2022 8:23
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2022 8:25
Autor: Miroslav Slaninák

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce

 

 

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Počasí

dnes, čtvrtek 5. 10. 2023
zataženo 17 °C 8 °C
pátek 6. 10. zataženo 18/11 °C
sobota 7. 10. slabý déšť 17/10 °C
neděle 8. 10. slabý déšť 14/5 °C