...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

16. zasedání ZO - 4.8.2021

 16. zasedání ZO - 4.8.2021 1

usnesení

USNESENÍ

16. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 4. 8. 2021

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348


USNESENÍ 2021/16/279

Zastupitelstvo obce schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2021/16/280

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

David Báča a Mgr. Alena Bazgierová.

 

USNESENÍ 2021/16/281

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou: Bohuslav Raszka a Mgr. Roman Zemene.

 

USNESENÍ 2021/16/282

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 16. zasedání zastupitelstva obce

Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2021/16/283

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 15. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 26. 5. 2021.

 

USNESENÍ 2021/16/284

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 15. z 26. 5. 2021.

 

USNESENÍ 2021/16/285

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 15. z 26. 5. 2021.

 

USNESENÍ 2021/16/286

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst.5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska za rok 2020“.

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2020, jehož nedílnou součástí podle § 17, odst.5, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek - Vendryně za rok 2020“.

 

USNESENÍ 2021/16/287

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce Vendryně za 1. pololetí roku 2021.

 

USNESENÍ 2021/16/288

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o probíhajících investičních akcích.

 

USNESENÍ 2021/16/289

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva a přítomných občanů.

 

Vendryně  4. 8. 2021

 

 

 

 

Návrhová komise:

Mgr. Alena Bazgierová

 

David Báča

 

 

 

 

Starosta obce:

 

Raimund Sikora, DiS.

 

 

Zapisovatelka:

Eva Matušková

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.16/2021

ZO_16_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,84 kB
Datum vložení: 2. 9. 2021 13:50
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2021 13:54
Autor: Miroslav Slaninák

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce