...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

13. zasedání ZO - 11.12.2020

13. zasedání ZO - 9.9.2020 1

usnesení

USNESENÍ

13. zasedání Zastupitelstva obce Vendryně dne 11. 12. 2020

Kulturní dům Czytelnia, Vendryně čp. 348

upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/79 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDRP) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

USNESENÍ 2020/13/227

Zastupitelstvo obce schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

USNESENÍ 2020/13/228

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Bc. Jiřina Motyková a Mgr. Roman Zemene.

 

USNESENÍ 2020/13/229

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu, kterými jsou:

Mgr. Alena Bazgierová a Ing. Roman Walkarz.

 

USNESENÍ 2020/13/230

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelkou 13. zasedání zastupitelstva obce Vendryně je paní Eva Matušková.

 

USNESENÍ 2020/13/231

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu 12. zasedání zastupitelstva obce Vendryně z 9. 9 2020.

 

USNESENÍ 2020/13/232

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 12. z 9. 9. 2020.

 

USNESENÍ 2020/13/233

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce Vendryně č. 12. z 9. 9. 2020.

 

USNESENÍ 2020/13/234

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Vendryně na rok 2021 jako schodkový s příjmy ve výši 71.050.100 Kč, výdaji ve výši 178.192.000 Kč a financováním ve výši 107.141.900 Kč. Schodek rozpočtu je uhrazen z přebytku finančních prostředků minulých let.
  2. Zastupitelstvo obce zmocňuje radu obce k provádění rozpočtových opatření do výše 500.000 Kč na jedno rozpočtové opatření. U dotací v příjmové i výdajové části - bez omezení. U všech příjmů včetně jejich zapojení ve výdajové části – bez omezení. U provádění rozpočtových změn v části financování (třída 8) – bez omezení.
  3. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce provedením rozpisu rozpočtu obce pro rok 2021.
  4. Zastupitelstvo obce pověřuje rozpočtářku obce prováděním změn rozpisu rozpočtu obce pro rok 2021 do schválené výše jednotlivých závazných ukazatelů.

 

USNESENÍ 2020/13/235

1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou obce v období od posledního zasedání Zastupitelstva obce.

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. XIII na rok 2020.

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provedením všech posledních rozpočtových opatření v rozpočtu obce na rok 2020, jejichž provedení je v kompetenci zastupitelstva obce a budou předloženy radě obce v období od posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 do 31.12.2020 včetně.

 

USNESENÍ 2020/13/236

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“ do programu Státního fondu dopravní infrastruktury - financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021.

 

USNESENÍ 2020/13/237

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o spolupráci za účelem realizace cyklostezky a stezky pro pěší se Statutárním městem Třinec k projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“.

 

USNESENÍ 2020/13/238

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy, mezi Obcí Vendryně a ……………., bytem ……………….. ve věci odprodeje pozemku p. č. 2739 v k. ú. Vendryně, za cenu dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/13/239

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní a směnné smlouvy, ve věci odprodeje pozemku p. č. 3297/7 a dílu „a“ z pozemku p. č. 3297/1 a směny pozemků p. č. 3297/11 a 3298/5 vše  k. ú. Vendryně, mezi Obcí Vendryně a ………………….. a ……………………, oba bytem ……………….., za cenu dle znaleckého posudku. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/13/240

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu 1/3 pozemků p. č. 2971 a 2973 oba v k. ú. Vendryně – pohřebiště a pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

USNESENÍ 2020/13/241

Zastupitelstvo obce schvaluje: Předpis č. 4/2020   Tvorba a hospodaření s prostředky „Fondu rozvoje bydlení“ dle § 2395 občanského zákona č. 89/2012.

 

USNESENÍ 2020/13/242

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru a uzavření Darovací smlouvy s Římskokatolickou farností Vendryně, se sídlem Vendryně 21, PSČ 739 94, na opravu vytápění římskokatolického kostela sv. Kateřiny ve Vendryni ve výši 100.000 Kč.

 

USNESENÍ 2020/13/243

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace předsedy finančního výboru a zápis č. 7/FV/2020 z 16. 11. 2020

 

USNESENÍ 2020/13/244

Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrhy, dotazy a připomínky členů zastupitelstva

Vendryně  11. 12. 2020

 

 

 

 

Návrhová komise:

Bc. Jiřina Motyková

 

Mgr. Roman Zemene

 

 

 

 

Starosta obce:

Raimund Sikora, DIS.

 

 

 

Přílohy

Usnesení ZO č.13/2020

ZO_13_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 185,05 kB
Datum vložení: 15. 12. 2020 9:31
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2020 10:31
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce