...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 73 - 8.9.2021

 USNESENÍ RO č. 73 - 23.8.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 08. září 2021

USNESENÍ č. 73

z jednání Rady Obce Vendryně dne 08. září 2021

21/73/1

Rada obce schválila program 73. schůze Rady obce. 

21/73/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/73/3.1

Rada obce Vendryně schválila Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou  ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4 a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/73/3.2

Rada obce Vendryně neschválila poskytnutí finančního daru ve výši 4.500,- Kč spolku NAŠE ODPADY, z.s.  se sídlem Uherčice 339, 691 62 Uherčice.

21/73/3.3

Rada obce Vendryně uděluje souhlas s vyřazením hmotného investičního majetku z majetkové evidence Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/73/3.4

Rada obce Vendryně schválila uzavření pojistné smlouvy se společností Generali Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město, na pojištění majetku, obecné odpovědnosti a odpovědnosti zastupitelů za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

21/73/3.5

Rada obce Vendryně schválila Rozpočtové opatření č. XI na rok 2021.

21/73/3.6

Rada obce Vendryně v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady obce Vendryně č. 21/72/3.1.2 ze dne 23.08.2021 jmenuje (+4/-0/z0) konkursní komisi k provedení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace, ve složení:

-           Bohuslav Raszka - člen určený zřizovatelem – předseda;

-           Janusz Ondraszek - člen určený zřizovatelem;

-           PhDr. Libuše Josieková - člen určený krajským úřadem;

-           Milena Glinzová - člen určený Českou školní inspekcí;

-           Mgr. Marta Kmeť - člen určený Českou školní inspekcí;

-           Mgr. Irena Lasotová - pedagogický pracovník příspěvkové organizace;

-           Mgr. Ivana Radová - školní inspektor České školní inspekce.

21/73/3.7

Rada obce Vendryně schválila zaevidování žádosti p. K. M. do nezávazné evidence žadatelů o byt s podmínkou doložení požadovaných dokumentů před případným uzavřením Nájemní smlouvy.

21/73/3.8

Rada obce Vendryně schválila občanu M. V. finanční dar ve výši 3.000,00 Kč.

21/73/3.9.1

Rada obce Vendryně schválila na dotační management projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“ firmu BeePartner a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

21/73/3.9.2

Rada obce Vendryně schválila na realizaci zadávacího řízení k projektu „Stezka pro chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“ firmu Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

21/73/3.10

Rada obce Vendryně schválila zakoupení dárkové poukázky v hodnotě 3.000,00 Kč pro pana M. R. za organizaci akce Vendryňský Kotár v roce 2021.

21/73/3.11

Rada obce Vendryně souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8029322/VB/001, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy pod označením “Vendryně, parc. č. 947/2 NNk“ stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 1067 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Čornovské).

21/73/3.12

Rada obce Vendryně schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.06.2021, uzavřené mezi obci Vendryni a firmou Těšínská stavební s. r. o., Jablunkovská 864/74, 737 01 Český Těšín, pro realizaci stavby „Silnice III/4682 přechod před školou k. ú. Vendryně“.

21/73/3.13

Rada obce Vendryně schválila uzavření nové Smlouvy o připojení k distribuční síti – budova Požární zbrojnice, s firmou GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Ve Vendryni dne 08. září 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.73/2021

RO_73_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 385,84 kB
Datum vložení: 27. 9. 2021 7:09
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2021 7:14
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce