...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 71 - 11.8.2021

USNESENÍ RO č. 71 - 14.7.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 11. srpna 2021

USNESENÍ č. 71

z jednání Rady Obce Vendryně dne 11. srpna 2021

 

21/71/1

Rada obce schválila program 71. schůze Rady obce. 

21/71/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/71/3.1

Rada obce schválila poskytnout Nemocnici Třinec, p.o., sídlem Kaštanová 268,                  739 61 Třinec – Dolní Líštná, finanční dar ve výši 5.000,00 Kč na pořízení rehabilitačních pomůcek pro klienty oddělení sociálních lůžek.

21/71/3.2

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 28.06.2021.

21/71/3.3

Rada obce schválila prodloužení nájmu bytu č. p. 722/2 do 06.09.2022 a pověřuje starostu podpisem dodatku o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě. 

21/71/3.4

Rada obce bere na vědomí plánovanou uzavírku železničních přejezdů a s tím spojenou uzavírku místní komunikace z důvodu realizace stavby „Oprava geometrických parametrů koleje, 2021“ a s plánovou uzavírkou souhlasí.

21/71/3.5.1

Rada obce bere na vědomí protokol z jednání MMT/34173/2021/Do/Ba a schválila umístění navrženého DZ IP 10a „slepá pozemní komunikace“.

21/71/3.5.2

Rada obce schválila umístění dopravního zrcadla na MK C4.

21/71/3.6

Rada obce bere na vědomí cenové nabídky na opravy výtluků MK a schválila uzavření smlouvy s firmou SMOLO CZ, s.,r.o, Třinec a pověřuje starostu podpisem smlouvy či objednávky.

21/71/3.7.1

Rada obce schválila zpracovaný položkový rozpočet na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2021“.

21/71/3.7.2

Rada obce jmenuje výběrovou komisi na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2021“ ve složení: B. Raszka, A. Minaříková, Z. Kubiczek a náhradník R. Martynková.

21/71/3.7.3

Rada obce ukládá poptat na zakázku malého rozsahu „Opravy místních komunikací v obci v roce 2021“ tyto firmy: Strojírny a stavby Třinec a.s.; Strabag a.s., Swietelsky stavební s.r.o.; Alpine BAU CZ a.s.; M-silnice, odštěpný závod Ostrava.

21/71/3.8

Rada obce schválila Smlouvu o dílo na zimní údržbu pozemních komunikací, a to chodníků na mostních objektech, jejímž objednatelem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/71/3.9

Rada obce schválila finanční dar rozhodčímu ve výši 1.500,00 Kč, k zajištění přátelského fotbalového utkání na Vendryňském letním karnevale a poskytnutí nápojových lístků fotbalistům Horňáci - Dolňáci.

21/71/3.10

Rada obce schválila Dodatky ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu pro odměrná místa Vendryně 195 (stará škola) a Vendryně 722 (bytovka) s firmou Innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha a pověřuje starostu jejich podpisem.

21/71/3.11

Rada obce schválila zvýšení hodnoty stravenky a nápojového lístku na Vendryňský letní karneval.

21/71/3.12

Rada obce schválila finanční dar za grafické zpracování plakátu Vendryňský letní karneval, panu D. P.

21/71/3.13

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP – 12-802 4762, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 1401 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce Vendryně (lokalita Prašivianka u Majky) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/71/3.14

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV – 12-8019335/2, Vendryně, parc. 4057/11 4121640316 NNk, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 4556/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce Vendryně (lokalita Zaolší) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/71/3.15.1

Rada obce schválila firmu Dlažby–ploty, Vojtěch Karch,  Karpentná 197,  739 61 Třinec  jako dodavatele stavby pod označením „Oplocení u PZŠ Vendryně“, za nabídkovou cenu.

21/71/3.15.2

Rada obce schválila Ing. Petra Váňu jako stavební dozor stavby pod označením „Oplocení u PZŠ Vendryně“.

21/71/3.16

Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IE-12-8008234/SOBS/1/2021/KL Vendryně, rek. DTS FM-7615, pro realizaci stavby zařízení distribuční soustavy – nová příhradová distribuční trafostanice, pod označením “Vendryně, rek DTS FM_7615“ stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 866 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce Vendryně (lokalita u pošty) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/71/3.17

Rada obce schválila Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací s firmou Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 14 00 Praha 4 – Chodov a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/71/3.18

Rada obce schválila uzavření Dodatku č. 001 k pojistné smlouvě č. 518 368 018, týkající se pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Vendryně, se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 45, 120 00 Praha 2 a pověřuje starostu jeho podpisem.

21/71/3.19

Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. IX na rok 2021.

 

 

Ve Vendryni dne 11. srpna 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.71/2021

ro_71_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,91 kB
Datum vložení: 17. 9. 2021 10:41
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2021 10:46
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30
1
31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce