Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Po polsku
  • Deutsch
  • English

Obsah

USNESENÍ RO č. 7 - 30.1.2019

Typ: ostatní
USNESENÍ RO č. 7 - 30.1.2019 1ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. ledna 2019

USNESENÍ č. 7

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 30. ledna 2019


19/7/1.1           Rada obce schvaluje program 7. schůze Rady obce. 

 

19/7/1.2           Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 6 ze dne 16. 01. 2019.

 

19/7/2              Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

 

19/7/3.1           Rada obce schvaluje poskytnout Slezské diakonii, sídlem Na Nivách 7, Český Těšín, finanční dar ve výši 10.000,- Kč na částečné pokrytí nákladů odlehčovacích služeb střediska Tabita, které jsou poskytovány klientům obce Vendryně.

 

19/7/3.2           Rada obce navrhuje pronajmout pozemky na Čornovském na požadované období v roce dvou občanům A. K. a R. F., D. Š.

 

19/7/3.3           Rada obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje – Česká republika, sídlem ul. 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a pověřuje starostu podpisem Smlouvy.

 

19/7/3.4           Rada obce schvaluje Smlouvu o spolupráci s občanem P. O., Vendryně 279, 739 94 Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

19/7/3.5           Rada obce schvaluje sjednat celoroční objednávku na rok 2019 s firmou Karel Turoň – Turpil.cz, Oldřichovice 164, 739 61, Třinec, na údržbu zeleně v obci Vendryně.

 

19/7/3.6           Rada obce schvaluje Smlouvu o nájmu části pozemku mezi obcí Vendryně a občanem R. D., Vendryně 484, 739 94 Vendryně a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

19/7/3.7           Rada obce schvaluje finanční dar k realizaci tenisového turnaje handicapovaných tenistů, který se uskuteční ve dnech 2. – 3. 2. 2019 ve Vendryni, hotel Vitality.

19/7/3.8           Rada obce vzala na vědomí poděkování členů Kynologické organizace Vendryně za finanční výpomoc formou dotací.

 

19/7/3.9           Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu konané dne 18. 1. 2019.

 

19/7/3.10         Rada obce schválila na základě doporučení výběrové komise

jako dodavatele zakázky pod názvem „Nákup ojetého osobního automobilu“ firmu Automarket Nieslanik s.r.o., Frýdecká 1978, 737 01 Český Těšín, za nabídkovou cenu a zároveň schvaluje Smlouvu o koupi ojetého automobilu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

19/7/3.11         Rada obce schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na realizaci služeb pod označením „Studie, DSP, DPS – Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni“, zároveň schvaluje obeslání 4 firem: DELTA Třinec s.r.o., Autobusové nádraží 534, 739 61 Třinec;  Projekční kancelář Lay-out, Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec; NEMZA, Ing. Zawada, Návsí 168, 739 92 Návsí;  KA-ATELIÉR, Oldřichovice 869, 739 61 Třinec a jmenuje výběrovou komisi k zakázce „Studie, DSP, DPS – Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni“ ve složení: Raimund Sikora, DiS., Bohuslav Raszka, Renata Martynková, náhradník: Ing. Petr Váňa.

 

19/7/3.12         Rada obce schvaluje tyto členy Mgr. Gabriela Fojcíková, Ing. Petr Váňa, Raimund Sikora, DiS., Bohuslav Raszka, Renata Martynková. Do Komise pro posouzení žádostí na pořízení změny č. 2 Územního plánu Vendryně. Stanovisko komise bude podkladem pro schválení žádostí na zasedání zastupitelstva obce Vendryně.

 

19/7/3.13         Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství konané dne 23. 1. 2019.

 

19/7/3.14         Rada obce schvaluje finanční dar pro žákyni Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na poznávací zájezd, který se uskuteční v březnu 2019.

 

19/7/3.15           Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. II na rok 2019.

19/7/3.16           Rada obce schvaluje sjednat celoroční objednávku s firmou Lamp Lighting s.r.o., sídlem Vendryně 999, 739 94 Vendryně na pronájem montážní plošiny.

 

Ve Vendryni dne 30. ledna 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Příloha

Vytvořeno: 5. 2. 2019
Poslední aktualizace: 14. 2. 2019 07:16
Autor: Miroslav Slaninák