...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 68 - 16.6.2021

  USNESENÍ RO č. 68 - 16.6.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 16. června 2021

USNESENÍ č. 68

z jednání Rady Obce Vendryně dne 16. června 2021

21/68/1

Rada obce schválila program 68. schůze Rady obce. 

21/68/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/68/3.1.1

Rada obce schválila předložený plán celoplošných oprav povrchů místních komunikací jako konečný.

21/68/3.1.2

Rada obce schválila zadat zpracování položkového rozpočtu „Opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2021“ Ing. Sylvu Váňovou.

21/68/3.1.3

Rada obce schválila jako technický dozor na „Opravy místních komunikací v obci Vendryně v roce 2021“ Ing. Sylvu Váňovou.

21/68/3.2

Rada obce schválila Nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 3297/10, k. ú. Vendryně, list vlastnictví č. 2470. Nájemci budou manželé Ing. Tomáš Olšovský a Mgr. Karin Olšovská, bydlištěm: Vendryně 948, 739 94 a to za účelem údržby pozemku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

21/68/3.3

Rada obce schválila záměr pronajmout část pozemku (2 m2) parc. č. 607, nacházejícího se v k.ú. Vendryně, který je zapsán na listu vlastnictví č. 2470. Pozemek bude pronajat za účelem umístění zařízení – informační panel.

21/68/3.4

Rada obce schválila žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/68/3.5

Rada obce schválila žádost o rozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/68/3.6

Rada obce schválila žádost ředitelky Mateřské školy – Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Naděždy Urbanové, o schválení přijetí finančního daru tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/68/3.7

Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. VII na rok 2021.

21/68/3.8

Rada obce zamítá Žádost o poskytnutí finančního daru podanou Domovem pro seniory SAREPTA Komorní Lhotka 210, Slezské diakonie.

21/68/3.9

Rada obce schválila poskytnout finanční dar ve výši 3.000 Kč Základní organizaci včelařů Bystřice, na zorganizování veřejných oslav u příležitostí 100. výročí od založení organizace.

21/68/3.10

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise konané dne 19. května 2021.

21/68/3.11

Rada obce schválila Nájemní smlouvu na pronájem areálu Vendryňského parku a zároveň schválila Opatření č. 3/2021 Pravidla využívání Vendryňského parku.

21/68/3.12

Rada obce schválila cenovou nabídku firmy S.I.T. Service, Petr Ostruszka, Vendryně 279, 739 94 Vendryně, IČ: 73110175 na zabezpečení budovy Hasičské zbrojnice Vendryně na zabezpečení budovy Hasičské zbrojnice Vendryně a pověřuje starostu podpisem objednávky.

21/68/3.13

Rada obce schválila cenovou nabídku firmy AK plus Novostav s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 25368052, na vybavení budovy Hasičské zbrojnice Vendryně a pověřuje starostu podpisem objednávky.

 
 

Ve Vendryni dne 16. června 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.68/2021

RO_68_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,76 kB
Datum vložení: 29. 6. 2021 14:32
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2021 13:29
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12
1
13 14
15 16 17 18 19 20
2
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce