...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 64 - 5.5.2021

USNESENÍ RO č. 64 - 5.5.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 5. května 2021

USNESENÍ č. 64

z jednání Rady Obce Vendryně dne 05. května 2021

21/64/1

Rada obce schválila program 64. schůze Rady obce. 

21/64/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/64/3.1.1

Rada obce bere na vědomí žádost paní D. Š. a schvaluje postup při řešení této i předešlých žádostí.

21/64/3.1.2

Rada obce zamítá opětovnou žádost paní D. Š. a schvaluje znění odpovědi na žádost dle přednesu.  

21/64/3.2.1

Rada obce schválila účetní závěrky příspěvkových organizací obce:

-           Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

-           Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace

-           Mateřská škola Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

-           Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně č. 1, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

-           Mateřská škola - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

            sestavené k rozvahovému dni 31.12.2020.

21/64/3.2.2

Rada obce schválila výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2020 a souhlasí s rozdělením zlepšených výsledků hospodaření do jednotlivých fondů dle přiloženého návrhu.

21/64/3.3

Rada obce projednala Návrh závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu obce schválit Návrh závěrečného účtu obce Vendryně za rok 2020.

21/64/3.4

Rada obce schválila přijetí brigádníků na letní měsíce roku 2021 tak, jak je uvedeno v zápisu.

21/64/3.5

Rada obce schválila žádost o vyřazení majetku z evidence Mateřské školy - Przedszkole, Vendryně, Zaolší 615, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

21/64/3.6

Rada obce schválila poskytnout Sociálním službám města Třince, p.o., sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec, finanční dar ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Vendryně.

21/64/3.7

Rada obce schválila poskytnout příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, sídlem Máchova 1134, 73961 Třinec, finanční dar ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytování sociálních služeb občanům obce Vendryně.

21/64/3.8

Rada obce schválila poskytnout organizaci Linka bezpečí, z.s., sídlem Ústavní 95, Praha, finanční dar ve výši 2.000 Kč na zajištění provozu bezplatné tel. linky, která pomáhá dětem v krizových situacích.

21/64/3.9

Rada obce bere na vědomí předložený zápis Sociální komise konané dne 21.04.2021.

21/64/3.10

Rada obce schválila Smlouvu o dílo s E. Z. na zajištění aktivit v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001863 a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/64/3.11

Rada obce schválila Smlouvu o dílo s K. P. na zajištění aktivit v rámci projektu „Aktivně v přírodě/Aktywnie w naturze“ CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002285 a pověřuje starostu jejím podpisem.     

21/64/3.12

Rada obce schválila nabídku Ing. Petra Váni na provádění technického dozoru investora a inženýrskou činnost stavby „Školní dílny u PZŠ Vendryně“ a pověřuje starostu podpisem objednávky/smlouvy.

21/64/3.13

Rada obce schválila zapojení obce Vendryně do společného projektu „Jablunkovsko plné energie“, na který bude žádat o dotaci Sdružení obcí Jablunkovska.

21/64/3.14

Rada obce schválila firmu Těšínská stavební s. r. o., Jablunkovská 864/74, 737 01 Český Těšín, jako dodavatele stavby pod označením Silnice III/4682 přechod před školou k. ú. Vendryně, za nabídkovou cenou, dále schválila uzavření Smlouvy o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

21/64/3.15.1

Rada obce schválila zadání zakázky malého rozsahu včetně zadávací dokumentace na stavební práce pod označením „Nástavba sborovny nad šatnami ZŠ, Vendryně“. Pro realizaci této zakázky rada obce schvaluje obeslat firmy:

•          Babjarčík s.r.o., Třinec, Oldřichovice 199

•          T-DEX s.r.o., Třinec, Oldřichovice 175, 739 61

•          Strojírny a stavby Třinec a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec - Staré Město.

21/64/3.15.2

Rada obce jmenuje do výběrové komise tyto členy: Renata Martynková, Mgr. Bohuslava Burá, Raimund Sikora, DiS.; náhradník: Bohuslav Raszka.

21/64/3.16

Rada obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP – 12-8024476, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 756 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Gorki) a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/64/3.17

Rada obce schválila Smlouvu o dodávce vody z vodovodu PV číslo 4247 / 21 / 1, dodavatel Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, která nahrazuje stávající smlouvu 4247 ze dne 11.12.1996 a smlouvu 6295 ze dne 28.03.2018, které se tímto ruší a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/64/3.18

Rada obce schválila finanční dar ve výši 5.000,- korun na II. ročník Mezinárodního řezbářského sympozia žen a mládeže v Třinci.

 

Ve Vendryni dne 05. května 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.64/2021

RO_64_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 389,53 kB
Datum vložení: 27. 5. 2021 8:30
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 8:33
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce