...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 56 - 13.1.2021

USNESENÍ RO č. 56 - 13.1.2021 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 13. ledna 2021

USNESENÍ č. 56

z jednání Rady Obce Vendryně dne 13. ledna 2021

21/56/1

Rada obce schválila program 56. schůze Rady obce. 

21/56/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

21/56/3.1

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o poradenské činnosti s firmou INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Autobusová zastávka U kříže včetně chodníku“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/56/3.2

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o poradenské činnosti s firmou INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště v obci Vendryně“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

21/56/3.3

Rada obce bere na vědomí výsledky soutěže „Kvíz k 25. výročí osamostatnění Vendryně“ a schvaluje zakoupení dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč, 300 Kč a 2x200 Kč pro čtyři výherce.

21/56/3.4

Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IE-12-8007122/VB001   

pro realizaci stavby zemního kabelového vedení NN „Vendryně, nová DTS“. Stavbou dojde k dotčení pozemků p. č. 1998 a 1997/1 v k. ú. Vendryně, které jsou ve vlastnictví obce (lokalita za kravínem u p. Kaminského) a pověřuje starostu jejich podpisem.

21/56/3.5

Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-8019922/2 pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN. Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 509/1  v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita Rybařovice) a pověřuje starostu jejich podpisem.

21/56/3.6

Rada obce souhlasí se stavbou a s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č. IP-12-8027510/2, Vendryně 1190 NNk     pro realizaci stavby zemního kabelového vedení NN „Vendryně, 1190 NNk“, stavbou dojde k dotčení pozemků p. č. 4073, 4556/1 v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita Zaolší u DPS) a pověřuje starostu jejich podpisem.

21/56/3.7

Rada obce schválila nové platové výměry ředitelům příspěvkových organizací Obce Vendryně na základě nařízení vlády č. 603/2020 Sb., a to s platností od 01.01.2021.

21/56/3.8

Rada obce schválila Zásady pro poskytování cestovních náhrad a výše sazeb stravného zaměstnancům obce Vendryně v roce 2021.

21/56/3.9

Rada obce schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s přijetím finančního daru od obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, ve výši dle zápisu.

21/56/3.10

Rada obce schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI, ve výši dle zápisu.

21/56/3.11

Rada obce schválila Rozpočtové opatření č. I na rok 2021.

 

Ve Vendryni dne 13. ledna 2021

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení č.56/2021

RO_56_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,74 kB
Datum vložení: 1. 2. 2021 14:14
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2021 14:16
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce