...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 54 - 16.12.2020

USNESENÍ RO č. 54 - 16.12.2020 1

z jednání Rady Obce Vendryně dne 16. prosince 2020

USNESENÍ č. 54

z jednání Rady Obce Vendryně dne 16. prosince 2020

20/54/1

Rada obce schválila program 54. schůze Rady obce. 

20/54/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

20/54/3.1

Rada obce schválila Plán jednání orgánů Obce Vendryně volební období 2018 – 2022 rok 2021.

20/54/3.2

Rada obce schválila Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo na nakládání s odpady na území obce Vendryně a pověřuje starostu jeho podpisem.

20/54/3.3

Rada obce schválila uzavřít s panem Janem Bockem Nájemní smlouvu na byt č. 8 v Domě s pečovatelskou službou Vendryně 172 a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/54/3.4

Rada obce schválila poskytnout sdružení Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., sídlem Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, finanční dar ve výši dle zápisu, na částečné pokrytí nákladů sociálních služeb střediska Výzva, které jsou poskytovány občanovi obce Vendryně.

20/54/3.5

Rada obce schválila poskytnout finanční dar ve výši dle zápisu organizaci Konvent sester alžbětinek v Jablunkově na částečné pokrytí provozních nákladů Domova Sv. Alžběty, sídlem Bezručova 395, 739 91 Jablunkov.

20/54/3.6

Rada obce neschválila poskytnout finanční dar pro rok 2021 na provoz sociální služby LYDIE Český Těšín, Slezská diakonie, sídlem Na Nivách 7, Český Těšín.

20/54/3.7

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise konané dne 02.12.2020.

20/54/3.8

Rada obce schválila poskytnutí finančního daru ve výši dle zápisu spolku Mladý tenista, z. s., sídlem Za nemocnicí 893/2, Bílovec, na zajištění organizace sportovní akce handicapovaných tenistů VENDRYNĚ OPEN 2021, která proběhne v tenisové hale Vitality ve Vendryni, ve dnech 06. – 07.02.2021. Dar bude poskytnut pouze v případě, že bude sportovní akce realizována.

20/54/3.9

Rada obce schválila žádost ředitele Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, Mgr. Krzysztofa Gąsiorowského, o udělení souhlasu s přijetím věcného daru od statutárního města Třinec - 4 deskové hry „Vzhůru do světa povolání“.

20/54/3.10

Rada obce schválila počet zaměstnanců obce Vendryně od 01.01.2021 dle předloženého materiálu.

20/54/3.11

Rada obce schválila žádost občana S. O. o umístění dopravního zrcadla v zatáčce na MK V7 a ukládá zajistit potřebná povolení k umístění dopravního zrcadla v zatáčce MK V7 a poté jeho instalaci.

20/54/3.12

Rada obce schválila prodloužení nájmu bytu č. p. 600/1 do 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem dodatku o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě a pověřuje starostu jejím podpisem.  

20/54/3.13

Rada obce souhlasí s plánovanou uzavírkou na místní komunikaci pozemek parc. č. 1066/1 v k. ú Bystřice nad Olší, v úseku cca 20m a s navrženou objízdnou trasou, která vede i po místních komunikacích na katastru obce.

20/54/3.14

Rada obce souhlasí s umístěním dopravního značení B1 “zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulí E13 s textem „dopravní obsluze vjezd povolen“ na rozhraní pozemků p. č. 2091 a 2092, oba v k. ú. Vendryně.

20/54/3.15

Rada obce schválila Dodatek č. 11 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č. 8111/01/2011 ze dne 5. 1. 2011 (2/DPS/FM/K/2011), kterým se sjednává pro rok 2021 cena za odvádění odpadních vod (vody převzaté) ve výši 21,72 Kč/m3 odvedené odpadní vody (bez DPH) a pověřuje starostu jeho podpisem.        

20/54/3.16

Rada obce schválila poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč na organizaci XXIV. ročníku lyžařských závodů pro žáky základních škol jablunkovského regionu „Beskydská lyže 2021“, která se uskuteční dne 30.01.2021 ve Ski Areálu Mosty u Jablunkova a pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. Dar bude poskytnut pouze v případě, že bude sportovní akce realizována.

20/54/3.17

Rada obce schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce fotbalového hřiště v obci Vendryně“ do výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč, vyhlášené Národní sportovní agenturou (NSA).

20/54/3.18

Rada obce schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Autobusová zastávka U kříže“ do programu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR – Zvyšování bezpečnosti pro rok 2021.

 

Ve Vendryni dne 16. prosince 2020

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

 

Přílohy

Usnesení RO č.54/2020

ro_54_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 141,33 kB
Datum vložení: 12. 1. 2021 13:06
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 13:10
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce