...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 40 - 27.5.2020

USNESENÍ RO č. 40 - 27.5.2020 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. května 2020

USNESENÍ č. 40

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 27. května 2020

 

20/40/1

Rada obce schválila program 40. schůze Rady obce. 

20/40/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

20/40/3.1

Rada obce schválila snížení nájmu ve Vendryňském parku společnosti Petarda Production a.s., se sídlem Olbrachtova 29/961, 710 00, Slezská Ostrava.

20/40/3.2

Rada obce schválila Dohodu o poskytnutí slevy s mobilním operátorem O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336 a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/40/3.3.1

Rada obce zamítá žádost žadatelů ….. o provedení přeložek inženýrských sítí a ostatní, na náklady obce, na pozemku p. č. 2890/3 v k. ú. Vendryně.

20/40/3.3.2

Rada obce schválila udělení souhlasu k provedení výstavby příjezdové cesty na pozemku p. č. 2890/3 v k. ú. Vendryně, včetně přeložek inženýrských sítí na náklady žadatelů ….. za předpokladu dodržení příslušných zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek spojených s výstavbou.

20/40/3.4

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání Komise dopravy a místního hospodářství konané dne 11. 05. 2020 na Obecním úřadě Vendryně.

20/40/3.5

Rada obce vzala na vědomí návrh nové OZV č. 1/2020 obce Vendryně o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a doporučuje ke schválení na zastupitelstvo obce Vendryně.

20/39/3.6

Rada obce vzala na vědomí přistoupení území obce Vendryně do územní působnosti MAS Jablunkovsko, z.s. (Místní akční skupina) a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

20/40/3.7

Rada obce vzala na vědomí dopis Honebního společenstva Vendryně Prašivá.

20/40/3.8

Rada obce schválila zadat zpracování žádosti o dotaci na projekt Požární zbrojnice Vendryně, v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, firmě INNOVA Int. s.r.o., Rudná 847/10, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ:27857255 za nabídkovou cenu a pověřuje starostu podpisem objednávky/smlouvy.

20/40/3.9

Rada obce schválila Žádost ředitelky Linky bezpečí, z.s., sídlem Ústavní 95, Praha o finanční příspěvek ve výši dle zápisu na zajištění provozu bezplatné tel. linky, která pomáhá dětem v krizových situacích.

20/40/3.10

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci trvalé stavby „Oprava propustě B2.B v lokalitě Bystřické zadky, obec Vendryně v blízkosti RD č. p. 989 a 956“ spočívající v umístění propustku na části pozemku p. č. 1778/2 – vodní plocha k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví Povodí Odry a pověřuje starostu jejím podpisem.

 

Ve Vendryni dne 27. května 2020

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.40/2020

RO_40_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 383,85 kB
Datum vložení: 29. 6. 2020 7:38
Datum poslední aktualizace: 29. 6. 2020 7:45
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
1
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce