...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 40 - 17.4.2024

USNESENÍ RO č. 40 - 17.4.2024 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 17. dubna 2024

USNESENÍ č. 40

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 17. dubna 2024

24/40/1

Rada obce Vendryně schválila program 40. schůze rady obce. 

24/40/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

24/40/3.1

Rada obce Vendryně vzala na vědomí zápis Komise kultury a sportu ze dne 10. dubna 2024.

24/40/3.2

Rada obce Vendryně

  1. souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. IP-12-8032102/3, Vendryně č. parc. 3615/11 NNk, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy, kabelového vedení NN Vendryně č. parc. 3615/11 NNk“,  stavbou došlo  k  dotčení pozemku  parc.  č. 2774 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce Vendryně (lokalita u Konečné);
  2. pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

24/40/3.3

Rada obce Vendryně schválila udělení výjimky z OZV č.2/2017 pro SDH Vendryně na uspořádání slavnostního ohňostroje okolo 20hod., v rámci akce Pálení čarodějnic konané dne 30.04.2024.

24/40/3.4

Rada obce Vendryně schválila poskytnutí finančního daru ve výši dle zápisu, na úhradu turistického kurzu pořádaného ZŠ Vendryně 236, pro žákyni ….., bytem Vendryně.

 

Ve Vendryni dne 17. dubna 2024

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.40/2024

RO_40_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,16 kB
Datum vložení: 7. 5. 2024 10:13
Datum poslední aktualizace: 7. 5. 2024 10:15
Autor: Miroslav Slaninák