...
Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 37 - 5.3.2024

USNESENÍ RO č. 37 - 5.3.2024 1

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 05. března 2024

USNESENÍ č. 37

z jednání Rady obce Vendryně konané dne 05. března 2024

24/37/1

Rada obce Vendryně schválila program 37. schůze rady obce. 

24/37/2

Rada obce Vendryně vzala na vědomí informace starosty.

24/37/3.1

Rada obce Vendryně schválila poskytnout finanční dar ve výši dle zápisu neziskové organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, na zajištění služby Zdravotní klaun, která je poskytována hospitalizovaným dětem v nemocnicích a seniorům v domovech důchodců v našem regionu.

24/37/3.2

Rada obce Vendryně schválila poskytnout Sociálním službám města Třince, p.o, sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec, finanční dar ve výši dle zápisu na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb občanům obce Vendryně v roce 2024.

24/37/3.3

Rada obce Vendryně neschválila žádost o finanční dar Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, na spolufinancování sociální služby Azylový dům Bethel Třinec a finanční dar na službu Azylový dům Sára Třinec.

24/37/3.4

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání sociální komise konané dne 12. února 2024.

24/37/3.5

Rada obce Vendryně

  1. schválila poskytnutí finančního daru Polské společnosti turisticko - sportovní v ČR („BESKID ŚLĄSKI”, z. s.), se sídlem Hrabinská 458/33, 737 01 Český Těšín, ve výši dle zápisu, na pořádání sportovní akce 2. POLONIJNE HALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TENISIE ZIEMNYM „BESKID CUP 2024“;
  2. pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy;
  3. ukládá referentce …… zpracovat Darovací smlouvu.

24/37/3.6

Rada obce Vendryně schválila finanční dar pro rok 2024 Českému svazu ochránců přírody ZD Nový Jičín 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice ve výši dle zápisu.

24/37/3.7

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání komise životního prostředí a zemědělství konané dne 26. února 2024.

24/37/3.8

Rada obce Vendryně vzala na vědomí Zápis z jednání stavební komise konané dne 07. února 2024.

24/37/3.9

Rada obce Vendryně schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavy Buré, o udělení souhlasu s čerpáním fondu reprodukce na nákup elektrického kotle do školní kuchyně.

24/37/3.10

Rada obce Vendryně neschválila poskytnutí finančního daru Základní umělecké škole Třinec, pobočce v Bystřici, na částečnou úhradu nájemného, ve výši dle zápisu.

24/37/3.11

Rada obce Vendryně schválila objednat čerpadlo u firmy Čerpadla Koudelák s.r.o., Polní 574, 783 44 Náměšť na Hané, IČ: 29291810 za nabídkovou cenu 60.620,30 Kč bez DPH.

34/37/3.12

Rada obce Vendryně schválila podání žádosti o dotaci na „Přeshraniční řezbářský plenér - Slezský dřevorubec/Transgraniczny plener rzeźbiarski - Śląski drwal“ v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Těšínské Slezsko, Program Interreg Česko – Polsko.

 

Ve Vendryni dne 05. března 2024

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Ivo Goryl

místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.37/2024

RO_37_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,93 kB
Datum vložení: 25. 3. 2024 7:08
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2024 7:10
Autor: Miroslav Slaninák