...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 33 - 4.3.2020

USNESENÍ RO č. 33 - 19.2.2020 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 4. března 2020

USNESENÍ č. 33

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 04. března 2020

20/33/1.1

Rada obce schválila program 33. schůze Rady obce. 

20/33/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

20/33/3.1

Rada obce vzala na vědomí Inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků k rozvahovému dni 31. 12. 2019, v průběhu které nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

20/33/3.2.1

Rada obce vzala na vědomí informace ohledně žádosti občana Vendryně.

20/33/3.2.2

Rada obce ukládá provést změnu kategorie místní komunikace V1.2 na účelovou komunikaci VU 1-2 v pasportu místních komunikací v obci a vyřadit stávající účelovou komunikaci VU1-2 z evidence.

20/33/3.2.3

Rada obce ukládá komisi dopravy a MH provést revizi pasportu místních komunikací a vybrat místní komunikace, které mají znaky komunikací účelových dle zák. č. 13/1997 Sb. o Pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

20/33/3.3

Rada obce schválila divadelní představení „Na ostro“ za nabídkovou konečnou cenu 50.200, - Kč v daném termínu a ukládá Komisi kultury a sportu, a M. Zakřevskému dořešit veškeré administrativní kroky s tím spojené.

20/33/3.4

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání Komise kultury a sportu, konané dne 25. 02. 2020.

20/33/3.5

Rada obce souhlasí se stavbou a schválila uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-80255747/2 pro realizaci stavby zemní kabelové přípojky NN „Elektropřípojka NN Vendryně, č. parc. 1752/1 4121579050 NNk“, stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 1770/1  v k. ú. Vendryně, který  je ve vlastnictví obce (lokalita U Kříže) a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/33/3.6

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8022444/2, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN „Vendryně, Delinčák NNk“, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 178 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Rybořovice) a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/33/3.7

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8014178/3, Vendryně, 2335/44, Drongová NNk, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy podzemního kabelového vedení NN“ Vendryně, 2335/44, Drongová NNk“, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita střed obce) a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/33/3.8

Rada obce schválila uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-8005453/004, kde oprávněný z věcného břemene realizoval stavbu distribuční soustavy nadzemního vedení NN“ Vendryně, K cihelně, obnova DTS FM 7653“, stavbou došlo k dotčení pozemku p. č. 2522 v k. ú. Vendryně, který je ve vlastnictví obce (lokalita Bystřické Zadki) a pověřuje starostu jejím podpisem.

20/33/3.9

Rada obce vzala na vědomí zápis z jednání Stavební komise, konané dne 05. 02. 2020 na Obecním úřadě ve Vendryni.

20/33/3.10

Rada obce schválila Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2020.

20/33/3.11

Rada obce schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Polské základní školy – Polskiej Szkoły Podstawowejim. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, na rok 2020.

20/33/3.12

Rada obce schválila žádost ředitelky Základní školy Vendryně 236, Mgr. Bohuslavy Buré, o schválení čerpání rezervního fondu na vybavení kanceláře školní jídelny.

20/33/3.13

Rada obce schválila cenovou nabídku firmy VIA Consult a.s. na výkon zadavatelské činnosti k projektu „Rekonstrukce střechy polské ZŠ ve Vendryni“ za nabídkovou cenu.

 

Ve Vendryni dne 04. března 2020

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.33/2020

RO_33_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,42 kB
Datum vložení: 23. 3. 2020 8:53
Datum poslední aktualizace: 23. 3. 2020 8:57
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZEaktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce