...
Obec Obec Vendryně
gmina Wędrynia

USNESENÍ RO č. 18 - 3.7.2019

USNESENÍ RO č. 18 - 3.7.2019 1

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 3. července 2019

USNESENÍ č. 18

ze schůze Rady Obce Vendryně dne 03. července 2019


19/18/1.1

Rada obce schvaluje program 18. schůze Rady obce. 

19/18/1.2

 

Rada obce schválila znění usnesení a zápisu z Rady obce č. 17 ze dne 12. 06. 2019.

19/18/2

Rada obce vzala na vědomí informace starosty.

19/18/3.1

Rada obce bere na vědomí Žádost o finanční dar pro MS PZKO Vendryně na výstavbu nového dřevěného stánku v Jablunkovském Městském lese a doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 

19/18/3.2

Rada obce schvaluje cenovou nabídku na provedení opravy zídky, opravu zatrubnění příkopu a opravu vpusti na MK Prašivjanka a ukládá objednat tyto práce.

19/18/3.3

Rada obce neschvaluje Žádost paní P. T. o umístění zpomalovacího retardéru na MK p. p. č. 329 v k. ú. Vendryně.

19/18/3.4

Rada obce neschvaluje Žádost paní K. G. o umístění značky nebo zpomalovacího retardéru na MK v úseku k MŠ Vendryně. 

19/18/3.5

Rada obce schvaluje umístění dopravního zrcadla na křižovatce MK V9 a V3 a ukládá zajistit veškeré úkony spojené s jeho povolením a umístěním.

19/18/3.6

Rada obce schválila pomoc při realizaci řešení odvodnění u p. B, p. Š., p. K. a p. S.

19/18/3.7

Rada obce schválila vybudování aco drainu u p. S. a u p. R.

19/18/3.8

Rada obce schvaluje Rozpočtové opatření č. VIII na rok 2019.

19/18/3.9

Rada obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny zaměstnanci obce.

19/18/3.10

Rada obce schvaluje vyřazení hmotného investičního majetku z majetkové evidence Základní školy Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

19/18/3.11

Rada obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč na akci „Hafiáda“, která se uskuteční dne 31. 08. 2019 v Bystřici.

19/18/3.12

Rada obce schvaluje žádost o přerozdělení mzdových prostředků v Mateřské škole Vendryně č. 1, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace tak, jak je uvedeno v zápisu.

19/18/3.13

Rada obce schvaluje na základě doporučení výběrové komise, firmu AK plus Novostav s.r.o., Vendryně 880, IČ: 25368052, jako dodavatele stavby „Garáže technických služeb obce Vendryně“, za nabídkovou cenou, dále schvaluje Smlouvu o dílo na tuto zakázku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

19/18/3.14

Rada obce schvaluje Smlouvu o užití databáze geografických jmen ČR, datových sad INSPIRE a Ortofota ČR, uzavřenou se Zeměměřickým úřadem.

19/18/3.15

Rada obce schvaluje oslovit na zpracování kompletní projektové dokumentace na opravu dvou mostků tyto tři firmy: Ing. Ondráčková Lenka, Háj ve Slezsku, Lhota, Tyršova 97, IČ: 60952458; Ing. Peřík Zdeněk, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Oskara Motyky 2989/2, IČ: 62271067; MK statika a projekce s.r.o., Horka nad Moravou, Olomoucká 612/34, IČ: 06959831.

19/18/3.16

Rada obce schvaluje navýšení cen inzerce ve Vendryňských novinách s platností od 01. 09. 2019, a to následovně:

A6                                            750,- Kč        (původně 500,- Kč)

A5                                         1 500,- Kč        (původně 1 000,- Kč)

A4                                         3 000,- Kč        (původně 2 000,- Kč)

Řádková inzerce/vizitka          300,- Kč        (původně 200,- Kč resp. 250,- Kč).

19/18/3.17

Rada obce bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise konané dne 05. 06. 2019 na OÚ Vendryně.

19/18/3.18

Rada obce schvaluje pořízení klimatizace do kanceláře sekretariátu OÚ Vendryně, za nabídkovou cenu firmy RP KLIMA elektro TECH s.r.o., sídlem Frýdecká 2037/78, Český Těšín.

19/18/3.19.1

Rada obce revokuje usnesení č. 19/16/3.10.1 a usnesení č. 19/16/3.10.2 ze dne 29. 05. 2019.

19/18/3.19.2

Rada obce schvaluje sjednotit platby montáží, kontrol, výměn a servisů vodoměrů na vrub obce jednotně pro všechny občany, připojené na kanalizaci v různém období.

19/18/3.19.3

Rada obce schvaluje firmu Hamrozi, ul. Polní 411, 739 61 Třinec, provozovna Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín, v zastoupení Kulhánek Lukáš, vedoucí střediska TZB, aby tyto služby vykonávala na základě zaslání celoroční objednávky.

19/18/3.20.1

Rada obce bere na vědomí fúzi společností Alpine Bau CZ a.s. se společností PORR a.s. ke dni 01. 07. 2019.

19/18/3.20.2

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 231 1 057 s firmou PORR a.s. na opravy místních komunikací v obci v roce 2019 a pověřuje starostu jeho podpisem.

 

Ve Vendryni dne 03. července 2019

 

Raimund Sikora, DiS.

starosta obce

 

Bohuslav Raszka

místostarosta obce

 

Přílohy

Usnesení RO č.18/2019

RO_18_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,28 kB
Datum vložení: 15. 7. 2019 10:45
Datum poslední aktualizace: 16. 7. 2019 15:01
Autor: Miroslav Slaninák

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
1
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Novinky E-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa obce

interaktivní mapa obce